Patorakenteiden peruskorjaus käynnistyy Inkeroisten voimalaitoksella

2021-2023 välillä toteutettavalla peruskorjauksella varmistetaan Inkeroisten voimalaitoksen lähes 100-vuotiaan padon patoturvallisuus. Tänä vuonna työt keskittyvät patorakenteiden tutkimiseen, mallintamiseen ja korjaussuunnitelman laatimiseen. Suunnitteluvaiheessa työn ei odoteta merkittävästi haittaavan liikkumista voimalaitosalueella.

Peruskorjauksessa Kymijoella sijaitsevan, vuonna 1922 valmistuneen voimalaitoksen rakenteet korjataan ja sen pintarakenteet kunnostetaan.

”Lähes 100-vuotias pato on nyt tullut peruskorjausikään”, kiteyttää patoturvallisuuspäällikkö Marko Talvensaari Kemijoki Oy:stä.

Peruskorjaustyön suunnittelu ja toteutus vaatii erityistä varovaisuutta, sillä Inkeroisten voimalaitoskokonaisuus on Museoviraston suojelema. Pato säilyykin siis ulkoisesti samanlaisena.

Kuluvan vuoden aikana toteutettavan tutkimus-, suunnittelu- ja mallinnustyön ei odoteta vaikuttavan merkittävästi liikkumiseen voimalaitosalueella tai padon ylittävällä kevyen liikenteen sillalla. Ensi vuonna alkava peruskorjaustyö saattaa kuitenkin rajoittaa liikkumista voimalaitosalueella. Tiedotamme mahdollisista rajoitteista etukäteen.

Viime vuonna Inkeroisten voimalaitoksella valmistui valssiluukun peruskorjaus. Lue lisää korjaustyöstä.

Lisätietoja

Patoturvallisuuspäällikkö Marko Talvensaari
Kemijoki Oy
Sähköposti marko.talvensaari@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4486

Aluepäällikkö Helena Ylihurula
Kemijoki Oy
Sähköposti helena.ylihurula@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4484


Lue lisää