Parannamme turvallisuutta ja voimalaitosten korkeaa käytettävyyttä kunnossapidolla ja peruskorjauksilla

Tuotimme viime vuonna vesisähköä 4 891 gigawattituntia (GWh), kun voimalaitostemme kokonaiskäytettävyys oli erinomainen 96,89 prosenttia. Korkea käytettävyytemme turvaa uusiutuvan vesisähkön saatavuuden ja varmistaa Suomen sähköjärjestelmän toimivuutta.

Voimalaitosten käynnissä- ja kunnossapito sekä peruskorjaukset parantavat voimalaitosten turvallisuutta ja toimintavarmuutta. Tänä vuonna peruskorjaamme esimerkiksi Valajaskosken patoluukun 4, uudistamme Seitakorvan voimalaitoksen 20 kilovoltin (kV) sähköjärjestelmät ja uusimme Kurittukoskella kaukokäytön ala-aseman sekä jännite- ja turpiinisäätäjän.

Juoksutuskapasiteetin ylläpitoa Valajaskoskella

Valajaskosken voimalaitoksen patoluukkujen peruskorjausten väli on noin 30 – 40 vuotta. Peruskorjaamme laitoksen neljää tulva-aukkoa tarpeen mukaan yksi luukku kerrallaan. Työt Valajaskosken patoluukulla 4 alkoivat kesäkuun lopussa ja hanke valmistuu marraskuussa. Pelkästään Kemijoen vesistöalueella on käytössä noin 100 erityyppistä luukkuratkaisua. Niiden kunnostus on jatkuvaa työtä.

Kemijoen varteen vuonna 1960 valmistuneen Valajaskosken laitoksen patoluukkujen leveys on 16 metriä, korkeus 15 metriä ja paino noin 120 tonnia. Tulva-aukot ovat osittain auki, kun vettä tulvien seurauksena ohijuoksutetaan. Suuri vesimäärä sekä tulvaveden mukanaan kuljettama jää ja roska jättävät jälkensä patoluukkuihin. Tulvavesi rasittaa erityisesti tulvaluukkujen maalipintoja. Luukuilla turvataan vesienhallinta ja luukkujen peruskorjauksilla varmistetaan niiden toimivuus jatkossakin.

”Aika syö patoluukkuja. Juoksemme peruskorjauksilla kiinni patoluukkujen läpi vyöryvien vesimassojen ja jokiveden mukaansa temmanneen aineksen aiheuttamia ruostevaurioita. Patoluukun peruskorjausta voi hyvin verrata talon maalaukseen”, toteaa Kemijoki Oy:n Heikki Pesonen.

Valajaskosken luukkutyömaa

Työturvallisuuden ja sähköverkon luotettavuuden parannuksia Seitakorvalla

Seitakorva on yksi Suomen suurimmista vesivoimalaitoksista. Sen sähköjärjestelmien uusinnan esisuunnittelu alkoi kesällä 2017 yhdessä SSEB Finland Oy:n kanssa. Työmaa käynnistyi elokuussa 2018. Sähkönjakelulaitteiden uusintatyön Kemijoki Oy tilasi Infratek Finland Oy:ltä. Projekti saatetaan päätökseen vuoden 2019 alkupuolella.

Seitakorvan voimalaitoksella uusitaan 20 kV:n kytkinlaitos ja tehovälimuuntaja, joiden kautta syötetään sähköä Rovakaira Oy:n jakeluverkkoon ja sitä myöten alueen asukkaille. Samalla uusitaan järjestelmien mekaanisia ja sähköisiä suojauksia ja puretaan käytöstä poistettavat laitteet. Töiden aikana Seitakorvan koneistot ovat pysäytyskiellossa, koska työn ajan voimalaitoksen omakäyttösähkön varasyöttöreitti 20kV-järjestelmän kautta ei ole käytettävissä.

Nyt toteutettavat työt parantavat Seitakorvan voimalaitoksella sekä alueen jakeluverkon parissa työskentelevien henkilöiden turvallisuutta, lisäävät sähköverkon luotettavuutta, pienentävät muuntajan tehohäviötä sekä välittävät tietoa, johon vanha sähköjärjestelmä ei taipunut. Seitakorvan voimalaitos valmistui vuonna 1963.

”Voimalaitoksella oli edelleen käytössä alkuperäisiä laitteita. Sinänsä laadukkaat komponentit eivät ole yhtä tarkkoja kuin nykyajan laitteet, eikä niistä saa yhtä paljon tietoa ulos kuin uusimmista laitteista. Seitakorvan uusintatyöt mahdollistavat muun muassa reaaliaikaisen tehomittauksen ja aiempaa nopeamman häiriötilanteisiin reagoinnin. Voimme myös tehdä etänä asioita, joita varten piti aiemmin mennä ruuvimeisselin kanssa paikan päälle”, avaa Kemijoki Oy:n Jarkko Virtanen.

Seitakorvan uusi tehovälimuuntaja

Käyttövarmuuden ja osaamisen kartuttamista Kurittukoskella

Uusimme Kitisen varrella sijaitsevalla Kurittukosken voimalaitoksella viime kesänä kaukokäytön ala-aseman sekä jännite- ja turpiinisäätäjät. Vuosina 1985–87 rakennetun voimalaitoksen komponentit olivat alkuperäisessä kunnossa. Kemijoki Oy:n investointisuunnitelman mukaisesti voimalaitosten ylläpito ja peruskorjaukset tehdään tarpeen ja kunnon mukaan.

Kaukokäytön ala-aseman sekä jännite- ja turpiinisäätäjien uusiminen lisää voimalaitoksen käyttövarmuutta ja hyötysuhdetta sekä modernisoi tiedonkeruuta. Rovaniemelle välittyy nyt Kurittukosken voimalaitokselta aiempaa enemmän ja parempaa dataa.

Töiden aiheuttama koneistokeskeytys kesti neljä viikkoa. Kemijoki Oy:n asiantuntijat toteuttivat Kurittukosken kaukokäytön ala-aseman suunnittelun, hankinnan ja käyttöönoton. Jännitesäätäjän suunnittelun, toimituksen ja käyttöönoton toimitti VEO Oy. Turpiini- ja jännittesäätimien asennukset teki Caverionin. Turpiinisäätäjän uusimisesta tehtiin myös koulutusprojekti.

”Käyttövarmuuden lisäämiseksi koulutimme Kemijoki Oy:n omia asiantuntijoita ja kumppanimme Caverionin henkilöstöä uuteen turpiinisäätäjään. Juhannuksesta alkanut ja heinäkuun puoliväliin kestänyt koneistokeskeytys oli työntäyteistä aikaa. Projekti onnistui hyvin ja uusimalla elinkaarensa lopussa olevat kriittiset komponentit lisäsimme laitteiden käyttöikää 20 – 30 vuotta”, kertoo Kemijoki Oy:n Raimo Ojala.


Lue lisää