Pankakosken voimalaitoksen vaelluspoikasten kiinniottolaitteen kehitystyö jatkuu – video esittelee sujuvaa alueellista yhteistyötä hankkeen taustalla

Pankakosken voimalaitoksen uhanalaisen järvilohen ja järvitaimenen vaelluspoikasten alasvaelluksen mahdollistava kiinniottolaite oli kesällä 2021 käytössä ensi kertaa. Noin kolme viikkoa kestäneestä käyttöjaksosta saatiin arvokasta tietoa laitteen jatkokehitystä varten. Uusi videomme esittelee kiinniottolaitteen toimintaa sekä laaja-alaista ja sujuvaa yhteistyötä hankkeen taustalla.

Lieksanjoella sijaitsevan Pankakosken voimalaitoksen entiseen tukkien nippu-uittoaltaaseen rakennettu kiinniottolaite otettiin käyttöön kesäkuussa. Vaikka laitteeseen päätyi käyttöaikana vain muutamia vaelluspoikasia eli smoltteja, saatiin sen käytöstä arvokasta kokemusta ja tietoa, jonka pohjalta kiinniottolaitteen toimintaa ja rakenteita kehitetään seuraavaa kesää varten.

”Tiedostimme heti hankkeen alussa, että kiinniottolaitteen toimintaa pitää vielä ensimmäisen käyttökesän jälkeen kehittää, mikä on tavallista vaellusratkaisujen kanssa. Lisäksi laitteen käyttöönoton aikaan toukokuun puolivälistä juhannukseen kestävä vaelluskalojen vaelluskausi oli lähenemässä loppuaan. Ensi kesänä laite otetaan käyttöön entistä ehompana heti vaelluskauden alkaessa”, Kemijoki Oy:n Lieksan- ja Kymijoen aluepäällikkö ja Pankakosken kiinniottolaiteprojektista vastaava Kari Pehkonen kertoo.

Voimalaitoksen yläkanavan virtaamia selvitetään syksyllä uittamalla kohoja ja havaitsemalla niiden liikkeitä. Kohoihin kiinnitetään pinnan läheisyyteen sekä metrin syvyyteen laahuksia, joilla saadaan selville virtausnopeudet smolttien uintisyvyydellä. Lisäksi kohojen liikkeitä kuvataan dronella ilmasta käsin. Mittauksella selvitetään, miten joen virtaama käyttäytyy yläkanavan ylimmissä vesikerroksissa. Jos virtaaman todetaan ohjaavan kaloja väärään paikkaan, voidaan Pankakoskella tarvittaessa pohtia toimenpiteitä, joilla kaloja ohjataan kohti kiinniottolaitteen nielua.

”Selvitämme myös vaelluspoikasten seurannan järjestämistä Pankakosken yläpuolisella jokialueella kerätäksemme tarkempaa tietoa poikasten liikkeistä ja selviämisestä vesistöosuudella”, Pehkonen lisää.

Rakenteiden osalta kiinniottolaitteen vaelluspoikasia keräävän altaan pohja muotoillaan uudelleen ja valetaan betonista sen kestävyyden parantamiseksi. Myös laitteen nielua, jota pitkin kalat kulkevat laitteeseen, on määrä parantaa käyttökokemusten perusteella.

Kiinniottolaite on osa Lieksanjoella tehtävää sujuvaa alueellista yhteistyötä, joka tähtää jokialueen vaelluskalakantojen elvyttämiseen. Toimenpiteitä alueella koordinoi maa- ja metsätalousministeriön, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Luonnonvarakeskuksen, Lieksan kaupungin, Pielisen-Karjalan kalatalousalueen, Metsähallituksen, Kemijoki Oy:n ja Future Missions Oy:n asiantuntijoista koostuva Lieksanjoen vaelluskalahankkeen koordinaatioryhmä.

”Kaikkien yhteisenä tavoitteena on löytää ratkaisuja laitteen toiminnan parantamiseksi ja sitä kautta Lieksanjoen vaelluskalojen kulun edistämiseksi. Hyvässä hengessä tehty yhteistyömme jatkuu”, Pehkonen toteaa.

Uusi video esittelee kiinniottolaitteen toimintaa ja yhteistyötä hankkeen taustalla

Videolla kiinniottolaitteesta, sen merkityksestä Lieksanjoen vaelluskalakannoille sekä koordinaatioryhmän keskeisestä roolista laitteen suunnittelussa ja käytössä kertovat Pielisen-Karjalan kalatalousalueen puheenjohtaja Jukka Turunen, maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Jouni Tammi sekä Kemijoki Oy:n Kari Pehkonen ja ympäristöpäällikkö Erkki Huttula.

Katso video YouTube-kanavaltamme.

Lisätietoja
Kari Pehkonen
Lieksan- ja Kymijoen aluepäällikkö
Kemijoki Oy
Sähköposti kari.pehkonen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4450


Lue lisää