Pankakosken ja Lieksankosken voimalaitosten välisen jokialueen vedenpintaa lasketaan voimalaitoksilla tehtävien korjaustöiden takia

Teemme Lieksankosken voimalaitoksellamme siltojen peruskorjaustöitä kuluvan kesän aikana. Töitä varten jokivarressa ylempänä sijaitsevalla Pankakosken voimalaitoksellamme veden juoksutusta joudutaan ohjaamaan siten, että veden pinta laskee hieman voimalaitosten välisellä jokialueella. Vedenpinta laskee 13.7.2020 alkaen ja arvioimme pinnan olevan totuttua alemmalla tasolla noin kuuden viikon ajan.

Alvar Aallon suunnittelema Lieksankosken voimalaitos on valmistunut vuonna 1960. Voimalaitoksen patosillat olivat alkuperäisessä kunnossaan ja ne ovat palvelleet hyvin 60 vuoden ajan. Seuraamme ja valvomme aktiivisesti patojemme kuntoa patoviranomaisen hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti ja tänä kesänä tuli aika Lieksankosken voimalaitoksen patosiltojen peruskorjaukselle.

”Peruskorjaamme voimalaitoksen yläkanavan ja säännöstelypadon siltojen pintarakenteet ja betoniset reunapalkit, asennamme silloille uudet teräskaiteet ja parannamme patosiltojen vedeneristystä. Töiden yhteydessä havaittiin korjaustarvetta myös säännöstelypadon virta- ja maatukiperustuksissa ja teemme tarvittavat korjaustyöt nyt samalla. Peruskorjauksella jatkamme siltojen turvallista käyttöikää seuraaviksi 30 vuodeksi”, kertoo hankkeesta vastaava Kemijoki Oy:n rakennustekninen asiantuntija Jari Kivelä.

Hyödynnämme vedenpinnan laskua ja teemme samanaikaisesti Pankakosken voimalaitoksella massiivibetonirakenteen injektointitöitä lautalta käsin.

Vedenpinta voimalaitosten välillä laskee lupaehtojen rajoissa

Pankakosken ja Lieksankosken voimalaitosten välisen jokialueen vedenpinnan korkeus pysyy hyvin tasaisena kaikkina vuodenaikoina. Lupaehtojen mukaisesti pinnankorkeuden vaihteluväli on 20 senttimetriä ja nytkin jokialueen vedenpintaa lasketaan lupaehtojen mukaisissa rajoissa.

”Pankakosken voimalaitoksen virtaama pidetään lupaehtojen määräämällä tasolla, joten toimenpiteellä ei ole vaikutusta voimalaitosten välisen jokiosuuden virtaaman suuruuteen tai Pankakosken voimalaitoksen yläpuolella sijaitsevan Pankajärven pinnankorkeuteen”, sanoo Kemijoki Oy:n vanhempi asiantuntija Kari Pehkonen.

Lisätietoja
Jari Kivelä
Rakennustekninen asiantuntija
Kemijoki Oy
020 703 4488
jari.kivelä@kemijoki.fi


Lue lisää