Paikallista yhteistyötä ja vuoropuhelua: Sodankylän kunta ja Kemijoki Oy

Sodankylän kunnanjohtaja ja luottamusmiesjohto olivat tammikuussa Kemijoki Oy:n vieraina pääkaupunkiseudulla. Vierailun tarkoituksena oli kunnan ja yhtiön ajankohtaisten asioiden katselmointi. Käyntiin sisältyi myös tutustuminen Fortumin Espoon vesivoimavalvomoon, jossa tehdään Kemijoen vesivoimalaitoksien tuotannonohjausta ja käytönvalvontaa.

Sodankylän kunnan johto on säännöllisesti yhteydessä alueella toimiviin yrityksiin. Kunnanjohtaja ja Kemijoki Oy:n johto tapaavat 2-3 kertaa vuodessa. Myös kunnan virkamiehet ja Kemijoki Oy:n asiantuntijat ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Kemijoen valuma-alueen vesivoimalaitokset sijaitsevat pääasiassa Kitisen ja Kemijoen varrella. Lisäksi Lokan ja Porttipahdan tekojärvet sijaitsevat Sodankylän kunnan alueella.

”Kemijoki Oy:llä on Sodankylässä seitsemän vesivoimalaitosta. Kunta taas on merkittävä toimija alueen yritysten näkökulmasta. Vuoropuhelun on oltava tiivistä”, kertoo Sodankylän kunnanjohtaja Viljo Pesonen ja jatkaa: ”Vesivoimavalvomon toimintaan tutustuminen oli meille tammikuun vierailulla uutta. Valvomon väki on jatkuvasti tilanteen tasalla, ja joen ajaminen on vaativaa työtä.”

Kemijoki Oy on naapuri, joka kuuntelee

Vierailun ajankohtaisissa keskusteltiin muun muassa Kitisen voimalaitosten peruskorjauksista, jotka aloitetaan Porttipahdan voimalaitokselta vuonna 2020. Peruskorjauksien järjestys ja ajoitus suunnitellaan kuntoarvioiden perusteella. Kemijoki Oy:n tavoitteena on ylläpitää voimalaitosten korkeaa käytettävyyttä sekä taata tuotantojärjestelmän turvallisuus esimerkiksi ympäristön kannalta.

”Jatkuva keskustelu toiminta-alueemme kuntien kanssa on osa vastuullista vesisähkön tuotantoamme. Haluamme olla hyvä naapuri niin yhteisöille kuin jokivarren elinkeinonharjoittajille ja asukkaille. Viime vuonna meillä oli noin 120 tapaamista erilaisten sidosryhmiemme kanssa”, toteaa Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

Päivittäistä yhteistyötä Kemijoki Oy:n toiminta-alueen asukkaiden kanssa tekevät aluepäälliköt, jotka vastaavat toiminnan kehittämisestä alueillaan. Sodankylässä Lokan ja Porttipahdan tekojärvistä ja Kitisen alueesta vastaa aluepäällikkö Jyrki Autti, joka on jatkuvassa yhteydessä jokivarren asukkaisiin ja muihin vesistön käyttäjiin.


Lue lisää