Paikallista sidosryhmätyötä ja ympäristönhoitoa – esittelyssä aluepäällikkömme

Kemijoki Oy:n aluepäälliköt toimivat kontaktihenkilöinä jokialueiden paikallisille sidosryhmille, kuten asukkaille, yrityksille, kalatalousalueille ja viranomaisille sekä osakaskunnille ja kyläyhdistyksille. Aluepäällikkömme Jyrki Autti, Jenni Putaansuu ja Kari Pehkonen vastaavat esimerkiksi maankäyttöön ja ympäristönhoitoon liittyvistä toimista ja kysymyksistä eri jokialueilla.

Kuvassa Kemijoki Oy:n aluepäälliköt Jyrki Autti ja Jenni Putaansuu.

Teemme jokapäiväistä yhteistyötä jokivarsien paikallisten toimijoiden kanssa ja tapaamme vuosittain satoja ihmisiä, joita vesivoima ja toimintamme koskettavat tavalla tai toisella. Aluepäällikkömme toimivat kontaktihenkilöinä omilla alueillaan. Kemijoen, Raudanjoen ja Kemijärven alueen aluepäällikkö on Jyrki Autti, Kitisen, Luiron ja tekojärvien alueista vastaa aluepäällikkö Jenni Putaansuu ja Lieksan- ja Kymijoen aluepäällikkönä toimii Kari Pehkonen.

Aluepäälliköt ovat vastuussa maa-alueidemme käyttöön liittyvistä asioista, kuten vuokrauksista, sopimuksista ja suostumuksista. He pitävät maankäytöstä yhteyttä paikallisiin sidosryhmiin ja opastavat maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Työnkuvaan kuuluvat myös vuosittaisten velvoite- ja ympäristönhoitotöiden ohjelmointi, suunnitteluttaminen ja koordinointi. Lupaehtoihin lukeutuvia ympäristön hoitotöitä jokialueilla ovat esimerkiksi silta- ja jäätieyhteyksien ylläpito, erityiskäytössä olevien rantojen eroosiosuojaukset sekä haitallisten turvelauttojen poisto ja siirto.

Lisäksi aluepäälliköt osallistuvat velvoiteistutus- ja vaelluskalahankkeisiimme sekä vastaavat vapaaehtoisista ympäristönhoidollisista toimenpiteistämme, joita ovat esimerkiksi maisemanhoitotyöt ja ranta-alueiden ajopuiden raivaukset. Aluepäälliköt toimivat tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiemme ja kumppaneidemme, kuten Mitta Oy:n ja Voimalohi Oy:n, kanssa.

Kuvassa aluepäällikkö Kari Pehkonen.

Kolmella aluepäälliköllä on yhteisiä ja omia vastuualueita

Aluepäällikkömme vastaavat myös paikallisesta opiskelija- ja kouluyhteistyöstä. ”Tuemme työssämme yleisten virkistyskäyttörakenteiden ylläpitoa sekä kyläyhteisöjen elinvoimaisuutta. Esimerkiksi alueen koululaisille järjestämämme ympäristökasvatus on osa luonnon monimuotoisuusohjelmaamme”, Jenni kuvaa. ”Paikalliseen sidosryhmätyöhömme kuuluu osallistuminen koululaisten kalatapahtumiin ja muihin suurempiin koululaistapahtumiin”, Jyrki jatkaa.

Lisäksi aluepäälliköt toimivat voimalaitostemme korjaustöitä koskevien asioiden parissa. ”Kun voimalaitoksilla tehdään korjauksia ja työ koskee ulkopuolisia sidosryhmiä esimerkiksi alueen liikennejärjestelyjen kautta, aluepäälliköt ovat mukana korjauksen projektiryhmässä”, Kari täydentää.

Kaikilla kolmella on aluepäällikön tehtävien ohella omat vastuualueensa.

Jyrki vastaa kalatalousvastuisiin liittyvistä asioista ja osallistuu kalataloushallinnon toimintaan. ”Teemme yhteistyötä esimerkiksi osakaskuntien ja kalatalousalueiden kanssa ja suunnittelemme yhteisiä toimenpiteitä, jotka edistävät alueen kalastusta”, Jyrki avaa.

Jenni osallistuu vesistöjen kehittämis- ja seurantahankkeisiin sekä Kemijoki Oy:n luonnon monimuotoisuus- eli LUMO-ohjelman toteuttamiseen. ”Olen ollut mukana LUMO-ohjelmamme laatimisessa ja kirjoittamisessa, minkä lisäksi edistän yritysvastuun kehittämisryhmässä LUMO-ohjelman täytäntöönpanoa. Teemme paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa”, Jenni kertoo.

Kari toimii aluepäällikön tehtäviensä lisäksi Kemijoki Oy:n patoturvallisuuspäällikkönä sekä projektipäällikkönä investointihankkeissa. ”Vastuullani on esimerkiksi vaelluskalahankkeita, ja olen mukana kehittämässä Kemijoki Oy:n pumppuvoimalaitoshankkeita”, Kari sanoo.

Aluepäällikön työssä ei ole kahta samanlaista päivää

Työn parhaasta puolesta kaikki ovat yhtä mieltä: aluepäällikön työ on monipuolista, ja vaihteleva työnkuva tekee päivistä mielenkiintoisia. ”Tässä työssä on vapautta suunnitella työviikko oman näköiseksi”, Jenni toteaa. Luonnonläheinen toimenkuva näkyy myös vapaa-ajalla, sillä kaikki kolme aluepäällikköä nauttivat ulkoilusta ja luonnossa liikkumisesta. Aiemmin kalastusmestarinakin toiminut Jyrki on lisäksi innokas vapaa-ajankalastaja.

Aluepäälliköt saavat toisiltaan kiitosta ja kertovat huumorin olevan tärkeä osa yhdessä toimimista. Arjessa korostuu myös ihmisläheisyys. ”Jyrkillä on hyvä ihmistuntemus ja hän on todella taitava asiakaskohtaamisissa. Vankan asiantuntijuutensa ja kokemuksensa ansiosta hän toimii luontevasti hankalissakin tilanteissa”, Jenni kuvaa. Kari jatkaa: ”Jennin vahvuuksia ovat sosiaalinen lahjakkuus sekä positiivinen asenne. Hän on taitava esiintyjä ja saa asioita tehtyä hyvällä tahdilla.”

”Karilla on hyvät kommunikointitaidot ja häneltä saa tilanteeseen kuin tilanteeseen asiantuntevan vastauksen. Häneltä löytyy myös huumorintajua”, Jyrki kertoo, ja päättää: ”Työkaverini ovat rautaisia ammattilaisia, joiden kanssa on ilo tehdä töitä.”

Lisätietoja

Jenni Putaansuu
Kitisen, Luiron ja tekojärvien alueen aluepäällikkö
Sähköposti: jenni.putaansuu@kemijoki.fi
Puhelin: 020 703 4403

Jyrki Autti
Kemijoen, Raudanjoen ja Kemijärven alueen aluepäällikkö
Sähköposti: jyrki.autti@kemijoki.fi
Puhelin: 020 703 4425

Kari Pehkonen
Lieksan- ja Kymijoen aluepäällikkö
Sähköposti: kari.pehkonen@kemijoki.fi
Puhelin: 020 703 4450


Lue lisää