Ossauskosken voimalaitoksen ja sääntelypatojen betonisiltojen kunnostustyöt alkavat

Tervolan Ossauskosken voimalaitoksen ja säännöstelypatojen betonisiltojen peruskorjaukset alkavat 9.5.2016 ja jatkuvat kesän yli syksyyn. Tavoitteena on saada peruskorjaustyöt valmiiksi 30.9.2016 mennessä. Siltojen yli kulkeva yleinen liikenne joudutaan katkaisemaan arviolta 23.5.–30.9.2016 väliseksi ajaksi. Sillan ollessa poikki kiertoreitit kulkevat Taivalkosken ja Petäjäskosken voimalaitosten siltojen kautta.

Peruskunnostustöissä uusimme sääntelypatojen betonisiltojen pintarakenteet, reunapalkit sekä valaistuksen. Siltojen korjaustyön ohessa toteutamme Ossauskosken voimalaitoksen koneasemarakennuksen ikkuna- ja julkisivuremontin. Pyydämme alueella liikkujia huomioimaan kunnostustöiden aiheuttaman työmaaliikenteen. Työmaa-alueelta saattaa kantautua työstä aiheutuvaa melua tai pölyä lähialueelle.

Kunnostustyön urakoitsijaksi on valittu Destia Oy. Urakoitsija järjestää kulkuyhteydet hälytysajoneuvoille sekä kulun Ossauskosken kalanviljelylaitokselle. Julkisivu- ja ikkunaremontin urakoitsijaksi on valittu Länsi-Lapin Maalauspalvelu Oy. Toteutamme yhteistyöhankkeen Lapin ELY-keskuksen infra- ja liikenne -vastuualueen kanssa.

Lisätietoja hankkeesta:

Kemijoki Oy
Erkki Kivimäki, Rakennuttajainsinööri
020 703 4438

Marko Talvensaari, Pato- ja maanrakennuspäällikkö
020 703 4486

ELY-keskus/ Infra ja liikenne
Kari Ruokanen
0295 037 254

Destia Oy
Vastaava työnjohtaja Pertti Karjalainen
040 621 4781


Lue lisää