Olemme tehneet selvityspyynnön Lapin ELY-keskukselle virkamiehen esteettömyydestä Kemijoki Oy:tä koskevissa asioissa

Olemme esittäneet Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle näkemyksemme virkamiehen esteellisyydestä toimia Kemijoki Oy:tä koskevissa asioissa. Virkamies on kirjoittanut mielipide- ja yleisönosastokirjoituksia usean vuoden aikana eri sanomalehtiin sekä esittänyt voimakkaasti kantaansa omassa julkisessa sosiaalisen median kanavassaan Kemijoki Oy:tä koskevissa asioissa.

Haluamme tässä vaiheessa selvittää henkilön esteettömyyden ja hänen menettelyään Kemijoki Oy:tä koskevissa asioissa virkamiehenä.

Lisätietoja:
Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
020 703 4410


Lue lisää