Nahkiaisten ylisiirrossa hyvä syksy

Uusien pyyntipaikkojen ja pyydysten ansiosta nahkiaisia siirretään Kemijoella enemmän kuin vuosiin.

Keminmaassa Isohaaran vesivoimalaitoksen alapuolella pyydetään joka syksy nahkiaisia siirrettäväksi padon yli kutupaikoille. Nahkiaiset liikkuvat ainoastaan pimeän aikaan, joten myös pyynti tapahtuu öisin. Pyyntivälineenä käytetään mertoja, jotka on sijoitettu voimalaitos- ja kalatierakenteiden yhteyteen. Kun nahkiaiset on otettu merrasta, ne punnitaan ja keskipainon avulla lasketaan yksilömäärä. Kemijoella yhdessä kilossa nahkiaisia on keskimäärin 21 yksilöä. Elävät nahkiaiset pakataan verkkopusseihin ja kuljetetaan kalankuljetussäiliöissä hapetetussa vedessä istutuskohteisiin Isohaaran ja Taivalkosken patojen yli.

Nahkiaisten pyynnin taustalla on Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoima Oy:n yhteinen velvoite siirtää 100 000 nahkiaista vuodessa. Tänä vuonna määrä ylitetään reilusti, sillä tälle pyyntikaudelle tehdyt pyydyksien ja pyyntipaikkojen lisäykset ovat nostaneet saalistasoa huomattavasti. Lokakuun alkuun mennessä nahkiaisia on saatu yhteensä 130 000 yksilöä ja niistä on ylisiirretty 110 000. Näin runsas saalis mahdollistaa aiempien vuosien alijäämien kompensoinnin. Tämän syksyn kokonaistavoitteena on siirtää vähintään 150 000 nahkiaista.

Nahkiaisten ylisiirtopyynnin toteuttavat Keminmaan Nahkiaisenpyytäjät, joka on neljän Ala-Kemijoen kalastusalueen osakaskunnan muodostama yhtymä, sekä Voimalohi Oy. Vuoden 2014 syksyllä kartoitettiin nahkaisen uusia pyyntipaikkoja ja pyyntimenetelmiä parempien saaliiden saavuttamiseksi. Tänä syksynä käytössä olevat pyydykset ja pyyntipaikat valmistettiin kuluneen kesän aikana. Uudistuksilla saavutetun hyvän saalistason myötä Keminmaan Nahkiaisenpyytäjät on päässyt tänä syksynä myös paistamaan nahkiaisia ja jatkamaan niiden syömisen perinnettä.

Mikä nahkiainen?

  • Muodoltaan matomaisen pehmeä nahkiainen ei ole kala vaan ympyräsuinen.
  • Nahkiainen nousee merestä jokiin elo–lokakuussa, ja kutee seuraavan vuoden touko–kesäkuussa. Kutemisen jälkeen nahkiainen kuolee.
  • Kuoriutuneet toukat elävät jokipoikasvaihetta 4–7 vuotta ja vaeltavat muodonmuutoksensa jälkeen kevättulvissa mereen 1–3 syönnösvuoden ajaksi.
  • Nahkiainen on rauhoitettu huhtikuun alusta elokuun 15. päivän loppuun. Paras pyyntiaika on syksyllä.
  • Kemijoki Oy:n toiminta-alueista nahkiaisia esiintyy myös Kymijoella, jossa pyynnillä on niin ikään vuosisataiset perinteet.

Lue lisää