Muutoksen vuosi 2014 – Kemijoki Oy:n vuosikertomus on ilmestynyt

Kemijoki Oy:n vuosikertomus, yritysvastuuraportti ja tilinpäätös vuodelta 2014 on julkaistu. Vuottamme värittivät erityisesti yhtiön toimintamallin muutos sekä yritysvastuutyö yhdessä sidosryhmien kanssa.

Toimintamallin muutos oli meille vuoden 2014 suurin teema. Vuoden aikana siirryimme kumppanuuteen perustuvaan toimintamalliin, jossa hankimme merkittävän osan toiminnoista palveluina sopimuskumppaneilta.

Muita virtauksia vuodestamme:

Sähköntuotanto hyvällä tasolla

Vuoden aikana toteutimme voimalaitoksillamme peruskorjauksia ja tehonnostoja. Tehonnostoilla lisäsimme vuoden aikana voimalaitostemme tehoa 14 megawattia. Voimalaitoskoneistojen toimintavalmius oli hyvällä tasolla ja tuotimme sähköä yhteensä 4 126 gigawattituntia.

Saavutimme vuodelle 2014 asetut ympäristötavoitteemme

Ympäristöstä huolehtiminen on keskeinen osa toimintaamme. Vuosi 2014 oli erityisen tärkeä vaelluskalakantojen elvyttämisen kannalta. Jatkoimme myös työtä maisemien ja vesistöjen parantamiseksi esimerkiksi rannansuojauksin ja raivauksin.

Tiivistä yhdessä tekemistä sidosryhmien kanssa

Järjestimme vuoden aikana noin 50 tapaamista sidosryhmiemme kanssa. Tapasimme esimerkiksi kuntien ja kalastusalueiden edustajia. Voimalaitoksillamme kävi tuhat vierailijaa ja vastasimme 1 650 ympäristötiedusteluun.

Tutustu vuosikertomukseemme ja yritysvastuuraporttiimme.

Kemijoki Oy, Tarja Zitting-Huttula, johtaja, yritysvastuu, tarja.zitting-huttula@kemijoki.fi, puh.  020 703 4414.


Lue lisää