Mokta-tuvasta kyläolohuone Vuotson ikäihmisille

”Kyläläiset ovat löytäneet Mokta-tuvan ja ottaneet sen omakseen. Huhtikuun alusta lähtien kokoontuneet Vuotson ikäihmiset ovat luoneet oman näköistään toimintaa, joka on houkutellut paikalle myös nuorempia kyläläisiä”, kertoo kohtaamispaikan toiminnasta vastaavan SámiSoster ry:n toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga.

SámiSoster ry on saamelaisten sosiaali- ja terveysalan järjestö. Vuotson toiminta on osa järjestön Birgen ruovttus – Pärjään kotona -hanketta ja tähtää kyläläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

SámiSoster ry on ajanut yhdessä vuotsolaisten kanssa matalan kynnyksen kohtaamispaikan perustamista Vuotsoon Enontekiön ja Inarin mallien mukaisesti jo usean vuoden ajan. Mokta-tuvan tavoitteena on, että yhdessä voitaisiin keskustella vaikeistakin asioista. Mokta tarkoittaa suomeksi intoa.

”Kipinä Sodankylän ja Vuotson ikäihmisten yhteen kokoamiselle on seudun menneisyys. Siihen mahtuvat sota-ajan partisaanit, evakkomatka Pohjanmaalle sekä Lokan ja Porttipahdan tekoaltaiden rakentaminen. Monet Vuotson alueelle muuttaneet vaihtoivat kotipaikan mukana kielensä saamesta suomeen”, sanoo Ristenrauna Magga.

Mokta-tupalaiset vierailivat elokuussa Muteniassa

Vuotson kohtaamispaikan ohjelma on muotoutunut ikäihmisten ideoiden, toiveiden ja tarpeiden mukaan. Yhdessä on esimerkiksi laulettu, pelailtu pelejä, vaihdettu kuulumisia ja muisteltu menneitä – sekä saamen- että suomenkielellä. Erityisen pidettyä on saamen kielellä laulaminen.

Kevätkauden päättäjäiset pidettiin Tankavaaran luontokeskuksessa. Syyskausi avattiin elokuisella retkellä Muteniaan. Paikka on Sompiossa sijaitseva ja osin Lokan tekojärven alle jäänyt kylä, jonka rakennukset Kemijoki-yhtiö pitää kunnossa.

Retkeläiset muistelivat lapsuuttaan ja nuoruuttaan ennen tekojärvien rakentamista ja kiersivät Mutenian kylän talot ja pihapiirit. Vierailua siivitti kaunis ilma.

”Mutenia-vierailumme oli niin onnistunut, että vuotsolaisten toiveissa on uusia retki. Mukana oli entisiä mutenialaisia ja läheisen Kurujärven kylän asukkaita. Muistelimme elämää entisillä asuinsijoilla sekä muuttoa ja uuden elämän aloittamista Vuotsossa”, kertoo Ristenrauna Magga.

SámiSoster ry järjesti vierailun yhdessä Kemijoki Oy:n kanssa.

Kemijoki Oy tukee SámiSosterin hanketta

Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus STEA:n kolmivuotinen hanketuki kattaa Vuotson toiminnanohjaajan palkkauksen. Sodankylän kunta maksaa tilan vuokran. Kemijoki Oy ja Mitta Oy kattavat toiminnan käyttökulut.

”Taloudellisen tuen lisäksi osallistumme Mokta-tuvan toimintaan käymällä kokoontumisissa juttelemassa vesivoimarakentamisen historiasta ja Kemijoki Oy:n kuulumisista. Meistä on tärkeää olla mukana tässä yhteistyöhankkeessa sekä kuunnella ja keskustella vuotsolaisten muistoista”, toteaa Kemijoki Oy:n aluepäällikkö Jyrki Autti.

Voit kuunnella Yle Sámi Radion saamenkielisen lähetyksen Vuotson Mokta-tupalaisten Mutenia-vierailusta Yle Areenasta.

Kuvassa Vuotson Mokta-tupalaisia Muteniassa elokuussa 2018


Lue lisää