Mobiilikäyttö, QR-koodit ja ennakoiva huolto: omaisuudenhallintajärjestelmän kehitys etenee monella rintamalla

Omaisuudenhallintajärjestelmä on ohjelmistokokonaisuus, jonka käyttöliittymien kautta tieto Kemijoki Oy:n omistamista koneista, laitteista, rakennuksista sekä niiden kunnossapidosta on helposti saatavilla. Omaisuudenhallintajärjestelmällä hallitaan ja suunnitellaan kunnostus- ja huoltotöitä sekä investointeja. Järjestelmää kehitetään lisäämällä automatisaatiota ja ajantasaista tiedonvälitystä.

Kuten nimestä voi päätellä, Kemijoki Oy:n omaisuudenhallintajärjestelmällä hallitaan omaisuuteen liittyviä tietoja ja töitä aina lähtien jokivarren ranta-alueiden töistä voimalaitosten välppien saranoihin saakka.

”Omaisuudenhallintajärjestelmällä saamme oikeaa ja ajantasaista kuvaa ja tietoa vesivoiman tuotantoprosessista. Tieto tukee esimerkiksi kunnossapitoon ja tuotantoon liittyvää päätöksentekoa”, Kemijoki Oy:n käytettävyydestä vastaava johtaja Heikki Kusmin kertoo.

Järjestelmän keskeisen roolin vuoksi se on jatkuvan kehitystyön kohteena.

”Omaisuudenhallintajärjestelmän – kuten kaikkien muidenkin yhtiössä tehtävien digitaalisten ratkaisujen – kehitystyön tavoitteena on tietokokonaisuuden turvallinen hallinta ja hyödyntäminen tavalla, mikä tehostaa toimintaamme”, Kemijoki Oy:n talous- ja tietohallinnasta vastaava johtaja Jani Ollila kertoo.

Kehitystyössä keskitytään esimerkiksi järjestelmän mobiilikäytön edistämiseen, jonka ansiosta huolto- ja kunnossapitohenkilöstö pystyy huoltotöiden lomassa päivittämään huollettavan laitteen ajantasaiset tiedot älypuhelimellaan järjestelmään. Laitteita merkitään QR-koodeilla tiedonvälityksen nopeuttamiseksi.

Toinen pidemmän aikavälin kehityspolku on automatisaation lisääminen omaisuudenhallintajärjestelmään. Sen myötä järjestelmä esimerkiksi kertoisi, milloin jokin laite olisi seuraavan kerran huollon tarpeessa. Huoltotöitä voitaisiin suunnitella ja toteuttaa ennakoivasti, jolloin tuotantoon vaikuttavat viat voitaisiin korjata suunnitellusti jo hyvissä ajoin etukäteen. Tätä kautta kehitystyö tukee myös vesivoiman tuotantovarmuuden vahvistamista.

”Koneistojen keskeytykset ja huollot suunnitellaan järjestelmän avulla ja tulevaisuudessa yhä enemmän tekoälyn ja koneoppimisen ohjaamana sen sijaan, että töiden aikataulutusta ohjaisi tietyt aikavälit”, Kusmin kuvaa.

Kehitystyö pohjautuu digitaalisiin ratkaisuihin

Omaisuudenhallintajärjestelmän kehitys on osa laajempaa vesivoiman digitalisaatiota, johon myös mobiilikäyttö ja automatisoinnin lisääminen nojaavat. Kemijoki Oy:ssä vesivoiman digitaalisuuteen, tai sen esiaskeleihin, perustuvilla ratkaisuilla on pitkät perinteet: jo vuonna 1957 valmistuneessa Petäjäskosken voimalaitoksessa hyödynnettiin releitä, eli eräänlaisia kytkimiä, tiettyjen toimintojen automatisoimiseksi.

Nykyisin digitalisaation edistämisessä on suurelta osin kyse jo olemassa olevan datan entistä paremmasta hyödyntämisestä. Dataa riittää, joten selkeänä tavoitteena onkin tuoda ja yhdistää olemassa olevaa dataa tiedoksi, jotta niin Kemijoki Oy kuin kumppanitkin voivat tarkastella samoja – ja ajantasaisia – tietoja. Osa vanhemmasta tiedosta on vielä paperisessa muodossa, jolloin tiedon tuomisessa ensimmäinen askel onkin asiakirjojen digitalisointi.

”Painopisteemme on kaikista olemassa olevista tietojärjestelmistä ja sovelluksista saatavan tiedon yhdistämisessä. Tarkoituksena on, että järjestelmä voidaan kytkeä tietoturvallisesti kumppaneiden vastaaviin järjestelmiin, jolloin kaikilla on sama ja ajantasainen tieto ristiriitojen välttämiseksi”, Ollila kertoo.

Vireillä on myös hankkeita, jossa tietoa voitaisiin vaihtaa kumppanien kesken hyödyntämällä esineiden internetiä (IoT).

Miten digitalisaatiota hyödynnetään vesivoiman tuotannossa? Katso tulevaisuuden vesivoimaosaajia esittelevä Tulevaisuuden tekijät -video.

Lisätietoja
Heikki Kusmin
Johtaja, käytettävyys
Kemijoki Oy
Sähköposti heikki.kusmin@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4416


Lue lisää