Ministeri Paatero Rovaniemellä Kemijoki Oy:n vieraana

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero tutustui maanantaina Kemijoki Oy:n henkilöstöön ja toimintamalliin sekä valvomoon ja siirtoprojektin etenemiseen.

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero vieraili Kemijoen Rovaniemen-valvomossa maanantaina ja sai seurata lähietäisyydeltä, miten vesivoimalaitoksia ohjataan. Valvomon siirtoprojektin lisäksi vierailun aikana keskusteltiin Kemijoki Oy:n uudesta kumppanuuksiin perustuvasta toimintamallista sekä Kemijoen yritysvastuusta. Kumppanin näkökulmaa toi mukaan Mitta Oy:n toimitusjohtaja Jari Lappi. Mitta Oy:n omistama Infrakat Oy vastaa Kemijoen velvoite-, ympäristö- ja patoturvallisuustöistä.

Valvomoprojektin koulutusvaihe käynnissä

Kemijoki Oy:n valvomon siirtoprojekti etenee yhteistyössä Fortumin kanssa. Kemijoki Oy:n hallitus päätti marraskuussa 2014 valvomotoiminnan siirtämisestä Fortumille. Vastuu valvomosta siirtyy Fortumille Espooseen vaiheittain noin puolentoista vuoden siirtymävaiheen aikana. Turvallinen ja tehokas vesivoimatuotannon ohjaus varmistetaan myös valvomotoimintojen siirron aikana.

Siirtymävaihe sisältää tiivistä koulutusta sekä Kemijoella että Fortumilla. Tutustumis- ja koulutuskausi käynnistyi vuoden 2015 alussa Fortumin valvomo-operaattoreiden koulutuksella Kemijoki Oy:n Rovaniemen-valvomossa.

Fortum on vastannut Kemijoen vesivoimaloiden tuotannon ylätason suunnittelusta jo Kemijoki Oy:n perustamisesta lähtien. Fortumilla on myös pitkä kokemus Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä sijaitsevien voimalaitostensa käytöstä ja ohjaamisesta.

On kuitenkin huomioitava, että Kemijoki on ominaisuuksiltaan erilainen. Valvomo-operaattoreiden koulutuksessa keskeistä onkin Kemijoen käyttämisen, ympäristön ja sidosryhmien tarpeiden erityispiirteet. Kemijoen vuodenkiertoa ja erityispiirteitä mm. tulva-aikaan opetetaan tuleville operaattoreille käytännön kautta.

Jokea käytetään ja vesivoimaa tuotetaan myös jatkossa lupaehtojen mukaisesti ja jokivarren ihmiset huomioiden. Valvomon siirtoprojektin yhtenä tärkeänä tavoitteena on, että muutosta ei jokivarressa huomata millään tavoin.

Miksi valvomo siirretään?

Valvomotoiminnan siirto on viimeinen merkittävä vaihe Kemijoki Oy:n muutoksessa uuteen toimintamalliin.

Kemijoki Oy:n oman Rovaniemellä sijaitsevan valvomon tekniikka on vanhentumassa. Sen uusiminen tai muuttaminen edellyttäisi merkittäviä investointeja.

Liiketoiminnan kannalta ratkaisulla voidaan saavuttaa tuotanto- sekä kustannushyötyjä tasapuolisesti kaikille Kemijoki Oy:n osakkaille. Uudessa toimintamallissa vesivoimatuotantoa suunnitellaan pidemmällä ennustehorisontilla, minkä seurauksena saavutetaan ympäristön kannalta entistä kestävämpi ajomalli.

Valvomotoiminnan siirto tapahtuu Kemijoki Oy:ssä ilman henkilöstövähennyksiä. Henkilöstövaikutukset pystytään hoitamaan uudelleensijoittumisilla ja eläkejärjestelyillä.

Lisätietoja valvomon siirrosta
Ismo Heikkilä, johtaja, Kemijoki Oy, p. 020 703 4415, ismo.heikkila@kemijoki.fi


Lue lisää