Matarakosken voimalaitoksella vuosihuollosta aiheutuvia ohijuoksutuksia 2.-27.3.2020

Kitisen varrella sijaitsevalla Matarakosken voimalaitoksella tehdään vuosihuollosta aiheutuvia huoltotöitä 2.-27.3. Huoltotöiden aikana ohijuoksutamme vettä tulvaluukkujen kautta. Pyydämme joella liikkujia ja kalastajia huomioimaan muutokset jäätilanteessa.

Lisätietoja Fortumin vesivoimavalvomosta puh. 010 454 8200


Lue lisää