Mahdollisia ohijuoksutuksia Rovaniemen alapuolisilla Kemijoen voimalaitoksilla

Virtaamat Kemijoella ovat kasvaneet huomattavasti lokakuussa sataneen lumipeitteen sulamisen ja vesisateiden vuoksi. Vuodenaikaan nähden keskimääräistä suurempien virtaamien vuoksi ohijuoksutukset Rovaniemen alapuolisilla voimalaitoksilla ovat todennäköisiä.

”Vettä on nyt reilusti liikkeellä. Rovaniemen alapuolisilla laitoksilla on jo saavutettu konevirtaaman maksimitaso – eli taso, jossa vesi mahtuu vielä kulkemaan voimalaitoksen koneiston läpi. Joudumme siis todennäköisesti ohijuoksuttamaan vettä näillä voimalaitoksilla”, Kemijoki Oy:n käyttöpäällikkö Heikki Poikela kuvaa.

Rovaniemen alapuolisia laitoksia ovat Valajaskosken, Petäjäskosken, Ossauskosken sekä Taivalkosken voimalaitokset.

Ennusteiden mukaan virtaama voi pysyä keskimääräistä korkeammalla tasolla pitkälle marraskuuhun asti.

”Tämä tietysti riippuu täysin siitä, miten lämpötilat kehittyvät”, Poikela huomauttaa.

Lisätietoja
Heikki Poikela
Käyttöpäällikkö
Kemijoki Oy
020 703 4469
heikki.poikela@kemijoki.fi


Lue lisää