Lumitilanteen seuranta ja kevättulvaan varautuminen aloitettiin Kemijoella jo maaliskuussa

Aloitimme lumitilanteen aktiivisen seurannan ja kevään tulvaan valmistautumisen maaliskuun alussa. Kevät lähestyy nyt vauhdilla ja Lapin ELY-keskuksen vetämä tulvaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran huhtikuun puolivälissä.

Huhtikuussa lumen vesiarvot ovat Lapissa hieman keskimääräistä alemmalla tasolla. Kemijoen valuma-alueella määrä on huomattavasti pienempi esimerkiksi viime vuoden kevääseen verrattuna. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan kuluvalle keväälle ei ole nähtävissä viime vuoden kaltaisia vahinkotasoon yltäviä virtaamia. On kuitenkin muistettava, että vesisateet ja voimakas lämpöaalto voivat muuttaa tilannetta huomattavasti.

”Tulvan suuruuteen vaikuttaa kevään lämpötilat, sademäärät sekä jäiden liikkeelle lähtiessä syntyvät jääpadot. Lumimäärät voivat vielä myös kasvaa Lapissa ja Kemijoen vesistöalueella huhtikuun aikana, jos säät jatkuvat viileänä”, kertoo Kemijoki Oy:n käyttöpäällikkö Heikki Poikela.

Huhtikuun puolivälissä suurimmat lumimäärät löytyivät Torniojoen yläosilta, missä lunta on tyypillistä enemmän.

Valmistautuminen ja ennakointi on aloitettu hyvissä ajoin

Yhteistyössä viranomaisten kanssa tarkkailemme aktiivisesti ympäristöä ja tulvatilanteen kehittymistä. Sääennusteita sekä sateiden ja lämpötilojen toteutumia seuraamalla pystymme arvioimaan lumen sulamisnopeutta. Kevään mittaan teemme tilaa sulamisvesille Lokan ja Porttipahdan varastoaltaisiin sekä päivitämme juoksutussuunnitelmia havaintojen ja ennusteiden pohjalta yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Kevään aikana mittaamme lumen vesiarvoja ja suoritamme valuma-alueella tulvalentoja, jotta saamme tietoa maaston lumipeitteestä ja vetisyydestä. Maastosta kerätty tieto tukee päätöksentekoa kesää kohti mentäessä. Tänä keväänä hyödynnämme myös satelliittikuvia, joiden avulla on mahdollista kartoittaa laajoja jokialueita ja havaita muun muassa jääpatoja.

Ajantasaista vesistötietoa

Vesitilanne ja viranomaisennusteet: www.vesi.fi
Tulvatilanteen kehittymistä voi seurata vesistöennustemallien avulla Tulvakeskuksen sivuilla
Tulviin varautuminen ja toiminta tulvatilanteessa: https://www.vesi.fi/vesitieto/toiminta-tulvatilanteissa/

Lisätietoa
Heikki Poikela
Kemijoki Oy, Käyttöpäällikkö
Puhelin 020 703 4469
Sähköposti heikki.poikela@kemijoki.fi


Lue lisää