Lokan ja Porttipahdan tekojärvien pinnat keskimääräistä alempana

Poikkeuksellisen kuivan kesän ja runsaan sähkön kysynnän vuoksi Lokan ja Porttipahdan tekojärvien pinnat ovat nyt tavanomaista alempana.

Energiateollisuus ry:n alkuvuoden ennakkotietojen mukaan sähkönkulutus kasvoi tammi-kesäkuussa 2018 noin neljä prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Heinäkuun sademäärä Kemijoen valuma-alueella oli vain noin puolet keskimääräisestä. Myös kesäkuussa satoi keskimääräistä vähemmän. Koska sadantaa ei ole juuri ollut ja vesivoimaa on tuotettu normaali määrä, tekojärvien pinnat ovat laskeneet tavanomaista alemmas.

Jos sää jatkuu kuivana, pinnat jatkavat laskuaan. Syksyn sateiden määrä ratkaisee, millä tasolla järvien pinnat ovat talvikauteen lähdettäessä.

Alhaisella pinnankorkeudella on vaikutusta muun muassa kalastukseen ja muuhun virkistyskäyttöön, kun veneellä kulkeminen, vesille laskut ja rantautumiset vaikeutuvat. Toisaalta alhaiset pinnankorkeudet helpottavat ympäristötöitä kuten rantojen siistimisraivauksia ja kantojen poistoa. Näillä töillä parannetaan ranta-alueiden käyttöä ja maisemakuvaa.

Lämpimästä kesästä johtuen turvelauttoja esiintyy tekojärvillä normaalia enemmän. Turvelautoista, jotka voivat tukkia veneväyliä tai lähestyvät voimalaitosta ja muita rakennettuja rantoja, voi ilmoittaa Fortumin vesivoimaoperaattorille puhelinnumeroon 010 454 8200.

Lisäksi pyydämme veneilijöitä huomiomaan turvelautat ja matalikot, jotta vältyttäisiin vaaratilanteilta.

Lisätietoja:
Aluepäällikkö Jyrki Autti 
Puhelin 020 703 4425
jyrki.autti@kemijoki.fi


Lue lisää