Lohitalkoot-tapahtumassa istutettiin lahjoitusvaroin 12 000 lohenpoikasta Runkausjokeen

Kesäkuun alkupuolella Runkausjoen rannalla Tervolassa järjestettiin Lohitalkoot-tapahtuma, joka kokosi paikalle alueen toimijoita, päättäjiä sekä mediaa keskustelemaan vaelluskalojen palauttamisesta Kemijoen vesistöalueelle. Tilaisuudessa jokialueelle istutettiin lahjoituksin noin 12 000 Itämeren lohenpoikasta.

Kuvat Kalavapriikki Oy ja Simo Vilhunen

Runkausjoki on Kemijoen sivuhaara, joka laskee pääuomaan Taivalkosken voimalaitoksen yläpuoliseen altaaseen. Joella on keskeinen rooli vaelluskalojen lisääntymis- ja pienpoikasalueena, ja jokeen on tehty elinympäristökunnostuksia osana Taivalkosken voimalaitoksen vaelluskalaratkaisun hankekokonaisuutta vuonna 2021.

Kaunis kesäkuun alun puolipilvinen poutapäivä houkutteli paikalle joukon alueen aktiiveja, jotka olivat lahjoittaneet pienpoikasia istutusta varten tai muuten mukana jokialueen toiminnassa. Tilaisuuteen osallistuneille oli tarjolla myös kokki Jesse Valkaman kalaruokakojun herkkuja.

”Lohitalkoot-tapahtuma on erinomainen esimerkki mitä yhdessä tekeminen ja hyvä talkoohenki tarkoittaa. Oli ilo nähdä niin monipuolisesti alueen eri toimijoita kokoontuneena yhteisen asian äärelle”, sanoo tilaisuudessa mukana ollut Kemijoki Oy:n ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti.

Tapahtumassa istutetuista pienpoikasista 9 000 oli Voimalohi Oy:n ja 1000 Veljekset Waara Oy:n lahjoittamia. Poikaset olivat Voimalohi Oy:n kasvattamia ja istutettavaksi tuomia. Kalankasvatus Vääräniemi Oy:n tuomista happipusseista vapautettiin uuteen kotiinsa noin 2 000 pienpoikasta. Nyt vapautetut pienpoikaset kotiutuvat kunnostetulle jokialueelle ja lähtevät merivaellukselle muutaman vuoden kuluttua. Täysikasvuisina ne toivottavasti palaavat kotijokeensa kutemaan.


Voimalohi Oy:n kasvattamia pienpoikasia lasketaan Runkausjokeen. Kalavapriikki Oy ja Simo Vilhunen


Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska vapautti poikasia happipusseista jokeen. Kalavapriikki Oy ja Simo Vilhunen

”Lohitalkoot-tapahtumassa oli aistittavissa innostusta alueella tehtyyn työhön ja tuloksiin. Voimalohella oli ilo olla mukana hyvän mielen tilaisuudessa ja mukana istuttamassa poikasia jokeen”, Voimalohi Oy:n tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Jaukkuri kuvailee tunnelmia.

Jokitalkkari tuntee Runkausjoen historian

Kunnostettu Runkausjoki on erinomainen esimerkki paikallisesti tehdystä erinomaisesta yhteistyöstä. Jokialueella tehtiin inventointi vuonna 2019, jolloin vahvistui joen pohjan heikko tila ja tarve laajemmille elinympäristökunnostuksille. Joella on tehty muun muassa helikopterisoraistuksia valituilla koskialueilla ja alueella on tehty sähkökoekalastusta istutusten onnistumisen ja kalakantojen seuraamiseksi.

Onpa joella myös oma talonmies, Juha Mäkimartti, joka tuntee 40 vuoden kokemuksella Kemijoen kuin omat taskunsa. Mäkimartti on ollut mukana Runkausjoen kunnostustöissä alusta asti.

”Joki voi nyt paremmin kuin aikoihin. Olen toiveikas, että pitkäjänteinen työ palkitaan ja saamme elinvoimaisen vaelluskalakannan palautettua Runkausjoelle”, jokitalkkari Mäkimartti sanoo.


Jokitalkkari Mäkimartti vapauttamassa pienpoikasia uuteen kasvuympäristöön. Kalavapriikki Oy ja Simo Vilhunen

Joella toteutetun kokonaisvaltaisen kunnostustyön tavoitteena on tarjota Taivalkosken voimalaitoksen ylittäville vaelluskaloille lisääntymisalueita ja elinkelpoisia olosuhteita istutetuille pienpoikasille.

Kemijoki Oy kiittää tilaisuuteen panoksensa antaneita ja pienpoikasia istutukseen lahjoittaneita sekä lämmin kiitos osallistuneille!

Lisätietoja:

Maria Pikkupirtti
Ympäristöasiantuntija, Kemijoki Oy
Sähköposti maria.pikkupirtti@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4453


Lue lisää