Lohien telemetriaseurantaa Isohaaran ja Taivalkosken voimalaitosten välillä ensi kesänä

Taivalkosken voimalaitokseen rajoittuvalla Isohaaran voimalaitosaltaalla toteutetaan ensi kesänä vaelluskalojen telemetriaseurantahanke, jossa kesän ja alkusyksyn yli seurataan noin 100 lohen liikkeitä. Seurannan tavoitteena on muun muassa saada tietoa kalojen käyttäytymisestä patoaltaalla sekä varmennettua tietoa kalojen hakeutumisesta Taivalkosken voimalaitoksella sijaitsevaan Kalasydämeen.

”Olemme aktiivinen toimija osana Kemi- ja Ounasjoen vaelluskalatyöryhmää. Työryhmän listalla on tänä vuonna useita hankkeita, joista yksi on Taivalkosken voimalaitoksella jo viime kesänä käytössä olleen Kalasydämen toimintaan liittyvä telemetriaseuranta”, kertoo Kemijoki Oy:n ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti.

Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaavat Voimalohi Oy ja Luonnonvarakeskus. Voimalohi Oy on Kemijoki Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhteisomisteinen yhtiö, joka hoitaa yhtiöille asetettuja istutusvelvoitteita sekä vapaaehtoisia vaelluskalatoimia.

Hankkeessa Voimalohi Oy vastaa lohien pyynnistä Isohaaran voimalaitoksen alapuolella. Luonnonvarakeskus merkitsee lohet radiolähettimin ja toteuttaa kalojen seurannan ja tutkimuksen toteutuksen. Merkityt lohet vapautetaan Isohaaran voimalaitoksen yläpuolella olevaan altaaseen, josta niiden liikkeitä seurataan kohti Taivalkosken voimalaitosta ja Kalasydäntä.

”Hankkeen suunnittelu aloitettiin viime syksynä yhteistyössä Luken kanssa. Suunnitelmia tarkennettiin työn edetessä ja telemetriaseurantaa varten tarvittavat lähettimet ja laitteet tilattiin Kanadasta tämän vuoden alussa. Voimalohi Oy toimii tutkimustyön tilaajana ja vastaamme hankkeen yleisestä koordinoinnista. Luke puolestaan vastaa tutkimustyön toteutuksesta”, Voimalohi Oy:n toimitusjohtaja Aki Mäki-Petäys kiteyttää roolijakoa.

kalasydan-taivalkoskella-kuvaaja-panu-orel
Kalasydän Taivalkosken voimalaitoksella. Kuvaaja: Panu Orell

Datan avulla tärkeää tietoa kalojen liikkeistä allasalueella ja kalatiessä

”Tavoitteenamme on merkitä 30 lohta radiolähettimellä, jonka avulla kalojen liikkeet rekisteröityvät, kun ne liikkuvat seurantapisteiden ohi allasalueella ja Taivalkosken voimalaitoksella. Lisäksi noin 70 lohta merkitään PIT-mikrosirulla. Näitä lohia seurataan Kalasydämeen asennettavalla paikannusantennilla”, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Panu Orell.

Lohien merkintä pyritään tekemään veden lämpötilasta riippuen kesä-elokuussa ja dataa kalojen liikkumisesta kerätään niin pitkään kun Kalasydän on syksyllä käytössä.

”Seurannasta kertyvästä aineistosta saamme tärkeää tietoa kalojen liikkeistä allasalueella. Olemme erityisen kiinnostuneita, kuinka suuri osuus altaaseen siirretyistä kaloista löytää Kalasydämen ja päätyy sen kautta Taivalkosken voimalaitoksen yläpuolelle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Kalasydämen toimintaa selvitetään tällä tavalla ja meidän tehtävämme on tuottaa luotettavaa ja riippumatonta tietoa”, Orell kiteyttää seurannan tavoitteita.
Telemetriapaikannusta veneestä. Kuvaaja: Panu Orell

Tulosten avulla ymmärrämme paremmin kalojen liikkeitä Taivalkosken voimalaitoksen alakanavassa ja kerrytämme tietoa Kalasydämeen tiensä löytäneiden kalojen määristä. Data on tärkeää, jotta löydämme myös suunnittelussa olevalle ohitusuomalle oikean paikan. Seurannasta selviää myös, kuinka kauan lohien matka Isohaarasta Taivalkoskelle kestää ja jatkavatko kalat matkaansa eteenpäin Taivalkosken voimalaitoksen yläpuolella.

”Hanke on yksi merkittävä tutkimusaskel toimivien kalatieratkaisujen selvittämiseksi ja kehittämiseksi juuri näillä voimalaitoksilla”, Pikkupirtti lopettaa.

Kemijoki Oy:n tavoitteena on palauttaa osittain luonnonmukainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen. Kestävän vaelluskalaratkaisun kokonaisuuteemme kuuluvat esimerkiksi Taivalkosken padon ohitusratkaisu, mäti- ja pienpoikasistutukset, tutkimus, elinympäristökunnostukset ja ylisiirrot. Lisätietoa Taivalkosken vaelluskalaratkaisun etenemisestä löytyy verkkosivuiltamme.

Lisätietoja
Ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti
Kemijoki Oy
Sähköposti maria.pikkupirtti@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4453


Lue lisää