Lieksankosken voimalaitosillan ja Yläkanavantien säännöstelypadon sillan peruskorjaus käynnistyy

1,1 miljoonan euron suuruinen peruskorjaushanke käynnistyy pääsiäisviikolla. Säännöstelypadon ylittävä Yläkanavantien silta on suljettu korjaustyön aikana 6.4. – 30.9.2020.

Peruskorjausten myötä Lieksankosken voimalaitoksen käynnistämisen yhteydessä vuonna 1960 avatut sillat säilyvät toiminnassa myös seuraavan 60 vuoden ajan.

”Kyseessä on normaali sillankorjaamis- ja kunnostustyö. Pintarakenteiden purkamisen jälkeen tarkastetaan siltakannen yläpinta, puretaan siltojen reunapalkit ja tehdään uudet tilalle. Siltoihin tehdään vesieristykset ja niiden päällysteet uusitaan, jonka lisäksi siltojen alarakenteista korjataan kulumia”, kuvaa vastaava työnjohtaja Eemeli Torni GRK Infra Oy:sta, joka on peruskorjaustyön pääurakoitsija.

Sillan betonirakenteessa ilmenneet vauriot korjataan. Halkeamat injektoidaan, jonka lisäksi ruiskubetonoinnilla vahvistetaan raudoituksen suojabetonivahvuutta. Peruskorjauksen myötä myös siltakannen pintarakenteet uusitaan, ja siltojen puiset kaiteet vaihdetaan tieliikenneasetuksen mukaisiksi teräskaiteiksi.

”Silta on optimaalisessa peruskorjausiässä, eli nyt kannattaa peruskorjata. Näillä hankkeilla Suomi pysyy käynnissä kriisienkin aikaan”, rakennustekninen asiantuntija Jari Kivelä Kemijoki Oy:stä kertoo.

”Siltojen peruskorjaukset ovat osa pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaamme. Peruskorjauksia tehdään järjestyksessä, ja korjaustöiden suunnitelma ulottuu 10 vuoden päähän”, Kivelä toteaa.

Alvar Aallon suunnitteleman Lieksankosken voimalaitoksen julkisivujen peruskorjaus saatiin paikallisen urakoitsijan kanssa päätökseen syksyllä 2018. Voimalaitoksen koneiston peruskorjaus alkoi heti julkisivutyön valmistuttua, ja korjaustyö saatiin päätökseen keväällä 2019. Lue lisää voimalaitoksen remontista


3D-mallinnuskuva voimalaitossillan uusituista kaiteista.

Lisätietoja: 
Rakennustekninen asiantuntija Jari Kivelä
Kemijoki Oy
jari.kivela@kemijoki.fi
puh. 0400 346 572

Aluepäällikkö Helena Ylihurula
Kemijoki Oy
helena.ylihurula@kemijoki.fi
puh. 020 703 4484


Lue lisää