Lapissa korkeat hanget ja märkä maasto, Lieksan- ja Kymijoella virtaamat laskussa

Lapissa on tänä talvena satanut paljon lunta. Märän syksyn jälkeen myös pohjavesitasot ovat korkealla. Lieksan- ja Kymijoella lunta on hieman tavallista vähemmän, ja virtaamat ovat laskussa.

Lumen vesiarvo eli lumikuorma kertoo, kuinka paksu vesikerros lumesta muodostuu, kun se sulatetaan. Vesiarvo alkaa Kemijoen vesistön alueella olla tällä hetkellä samaa luokkaa kuin mitä se on keskimäärin tulvan alkaessa. Kevään tulvan suuruus eli vesimäärät ja maksimivirtaamat riippuvat kuitenkin paljon loppukevään sateista ja luonnollisesti vielä enemmän tulvan aikaisista säistä, esimerkiksi lämpötilasta, lumen sulamisen nopeudesta ja sateisuudesta.

Perinteisesti Kemijoen tulva on aina hektinen ja se poikkeaa tavalla tai toisella joka vuosi kaikesta aikaisemmin koetusta. Myös tämän vuoden kevättulva tulee olemaan erityisen tarkkailun alla.

Tulva-aika palvelee valvomon muutosvaihetta koulutuksellisesti

Tulva on oivallinen tilanne siirtää kemijokilaisten oppia ja kokemusta Fortumin valvomon henkilökunnalle. Kevättulvan aikana on tarkoitus paneutua erityisesti Kemijoen ja Fortumin väliseen tiedonvaihtoon, kokemuksen ja opin jakamiseen sekä ohjeistuksen jatkokehittämiseen.

Pidämme tilannekuvaa yllä yhdessä päivittäisillä videokeskusteluilla valvomoiden välillä. Näihin palavereihin osallistuu Fortumin ja Kemijoen valvomo-operaattoreita sekä muita vesivoima-asiantuntijoita. Maalis-huhtikuussa järjestämme lisäksi kaksipäiväisen koulutustapahtuman Fortumin ja Kemijoen operaattoreille sekä valvomohenkilöstölle Vuotson, Porttipahdan ja Mutenian maisemissa. Näin fortumlaiset saavat mahdollisimman monipuolisen kuvan varastoaltaista, pohjoisen voimalaitoksista ja etäisyyksistä. Käymme tekemässä yhdessä myös lumimittauksia, joilla arvioidaan sulavan veden määrää ja tulvan suuruutta.

Ajankohtaista Lieksan- ja Kymijoella

Lieksanjoen virtaama on tällä hetkellä noin 20 prosenttia ajankohdan keskiarvoa suurempi, noin 80 kuutiometriä sekunnissa. Virtaama on hitaassa laskussa. Lieksassa on lunta hieman tavallista vähemmän, reilut puoli metriä. Pohjavesivarastot taas ovat noin 30 prosenttia ajankohdan keskiarvoa suurempia.

Kymijoen alkuvuoden korkeahkot virtaamat ovat hiljalleen laskussa. Anjalan ja Inkeroisen vesivoimalaitokset ajavat edelleen täydellä teholla, mutta ohijuoksutustarve on vain ajoittaista. Päijänteen vesipinta on korkealla, joten juoksutukset Kymijoella tulevat luultavasti jatkumaan korkeina (tällä hetkellä noin 400 m3/s). Kymijoen ja Päijänteen alueilla on lunta lähes tavanomainen maaliskuun alun määrä, noin 30–50 senttiä.


Lue lisää