Lapin ELY-keskus on hakenut lupaa Kemijärven säännöstelyehtojen tilapäiseksi muuttamiseksi

Lapin ELY-keskus on hakenut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa Kemijärven säännöstelyehtojen tilapäiseksi muuttamiseksi. Kemijoki Oy vesioikeudellisten lupien haltijana on antanut suostumuksensa luvan hakemiselle. Lupa otetaan käyttöön vain jos tulvariski sitä edellyttää. Kemijoki Oy toimii tiiviissä yhteistyössä viranomaisen kanssa myös tässä asiassa.

Lue Lapin ELY-keskuksen tiedote


Lue lisää