Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetöille suunnattu Kemijoki Oy:n tunnustuspalkintohaku on avautunut

Palkitsemme vuosittain haettavilla tunnustuspalkinnoilla Lapin ammattikorkeakoulussa tehtyjä ansioituneita opinnäytetöitä.

Painotamme palkitsemisvalinnoissa opinnäytetöitä, jotka tarkastelevat esimerkiksi pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteitä, alueellista elinvoimaa ja kehitysnäkymiä, digitalisaation, tekoälyn tai data-analytiikan soveltamisen näkökulmia ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja sisältöjen tarkastelua. Olemme kiinnostuneita monialaisuudesta sekä mahdollisesta työn tuloksena syntyneestä yritys- tai startup-toiminnasta. Opinnäytetyön ei tarvitse täyttää kaikkia mainittuja kriteereitä.

Tunnustuspalkintoa voivat hakea Lapin ammattikorkeakoulun AMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat, joiden opinnäytetyö on valmistunut. Tunnustuspalkinnon hakijana voi olla moniammatillinen tai monialainen työryhmä tai yksittäinen opiskelija.

Tunnustuspalkintoa haetaan sähköisellä lomakkeella ja hakuaika on 23.10.2023–19.5.2024. Lisätietoa tunnustuspalkinnon hakemisesta ja hakukriteereistä täältä.

Vuosittain jaettavat tunnustuspalkinnot ovat osa monipuolista oppilaitosyhteistyötämme. Lue lisää vuoden 2023 ja vuoden 2022 palkinnon saajista ja palkituista opinnäytetöistä.

Lisätietoja:
Tarja Zitting-Huttula
Johtaja, ihmiset ja viestintä
Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4414
Sähköposti tarja.zitting-huttula@kemijoki.fi


Lue lisää