Lapin ammattikorkeakoulun Kemijoki Oy:n stipendin saajat on valittu

Osana monipuolista oppilaitosyhteistyötämme, jaamme vuosittain Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoille apurahaa stipendirahastomme kautta. Stipendin avulla haluamme palkita ansioituneita opinnäytetöitä, jotka huomioivat ja tukevat pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteitä, alueellista elinvoimaa ja kehitysnäkymiä. Tänä keväänä rahasto myönsi yhden 1 000 euron ja kaksi 500 euron suuruista stipendiä.

Vuoden 2020 stipendien saajat julkaistiin toukokuun lopulla. Suurimman eli 1 000 euron arvoisen stipendin sai restonomiopiskelija Kaija Maunula. Maunulan Metsähallituksen Luontopalveluille tekemän opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa ja perustaa tietopohjaa toimeksiantajan hankesuunnitelmalle, jonka avulla resursoidaan kesäretkeilyreitin ja sen palveluiden tuotteistaminen. Kohteena oli kehittää Pyhä-Luoston kansallispuiston kesäretkeilyreittien palvelukonseptia.

”Olen luonnollisesti otettu tästä kunniasta. Positiivisen palautteen saaminen lämmittää mieltä ja on mukava huomata, että opinnäytetyöni on herättänyt myös muiden kuin minun ja tilaajana olleen Metsähallituksen Luontopalveluiden mielenkiinnon”, kertoo Maunula.

Kemijoki Oy:n stipendirahasto myönsi 500 euron suuruiset stipendit agrologian opiskelija Tea Flankkilalle, jonka opinnäytetyö käsitteli lomituspalveluyritysten mahdollisuuksia Lapissa sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelija Patrik Haapakoskelle, joka käsitteli Napapiirin Energia ja Vesi Oy:lle toimeksiantona tekemässä opinnäytetyössään voimalaitoksen kunnossapidon kehittämistä, laitteiden kriittisyysluokittelua ja kriittisten laitteiden varaosataseen optimointia.

Stipendit ovat oiva kannustin opiskelijoille

Tänä vuonna stipendihakemuksia tuli ennätyksellisen paljon ja raati sai todenteolla pohtia, ketkä saavat stipendit. Opinnäytetyöt ja hakemukset olivat kaiken kaikkiaan laadukkaita ja hakijoita oli monipuolisesti eri aloilta.

”Jatkuva vuorovaikutus työelämän kanssa eri tavoin on ammattikorkeakoulun perusta. Stipendin saaminen on tunnustus opiskelijalle erinomaisesta ja pitkäjänteisestä työstä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä eli se vastaa noin 400 tunnin työpanosta”, kertoo Lapin ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö Eija Jumisko.

Stipendien tarkoituksena on kannustaa opiskelemaan ja se voi toimia yhtenä meriittinä työnhaussa. Juuri näin kävi Maunulalle, joka ensin haki työharjoitteluun Metsähallituksen Luontopalveluihin, työharjoittelu poiki opinnäytetyön aiheen ja nyt kesäkuun alussa Maunula aloittaa työt Pyhä-Luoston luontokeskus Naavassa asiakasneuvojana.

Onnittelemme stipendin saaneita! Toivotamme onnea myös kaikille koulunsa päättäneille ja valmistuneille!

Lisätietoja:
Tarja Zitting-Huttula
Johtaja, yhteiskuntasuhteet
Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4414
Sähköposti tarja.zitting-huttula@kemijoki.fi


Lue lisää