Lämmin sää on virittänyt kevättulvaa Kemijoen vesistöllä

Pitkään jatkunut lauha sää ilman yöpakkasia on sulattanut, kastellut ja tiivistänyt lumimassoja koko Kemijoen valuma-alueella. Tulvasta ennustetaan keskimääräistä suurempaa ja se alkaa kasvaa virtaamiltaan merkittävämmäksi vapun jälkeen.

 

Tulvan käynnistyminen on tulevista säistä kiinni. Tulvahuippu ajoittunee toukokuun puolivälin kieppeille, mutta ajoitus riippuu pitkälti säätilan kehittymisestä. Jääpeite on ohut niin järvillä kuin jokiosuuksilla. Jäällä liikkuvien on kiinnitettävä huomiota muuttuviin jääolosuhteisiin.

Kemijoki Oy:n voimalaitokset

Tulvatilannetta voi seurata osoitteessa: ymparisto.fi/vesistoennusteet

Kitisen juoksutukset on pääsääntöisesti lopetettu voimalaitosten keväthuoltojen vuoksi. Porttipahdan voimalaitokselta ei juoksuteta vettä ennen kevättulvan päättymistä muutoin kuin suuren valtakunnallisen tehontarpeen (merkittävä häiriö) tapauksessa. Porttipahdan alapuolisia ns. välivesiä juoksutetaan voimalaitoksilta normaalin päivärytmin mukaisesti. Kevättulvan eteneminen johtaa lopulta voimalaitosten jatkuvaan täysillä konevesillä ajoon ja ohijuoksutuksiin. Kelukoskella voimalaitoksen huollon vuoksi ohijuoksutus on jo käynnissä.

Porttipahdan ja Lokan vesipintojen lasku on pysähtynyt tasolle +242 metriä (N43) merenpinnasta. Vesi on siis noin metrin korkeammalla kuin tavanomaisesti viime vuosina. Tekojärvillä jääpeite on vielä kattava ja suurelta osin kulkukelpoinen, mutta lämmön vaikutuksesta jää sulaa vaarallisesti myös altapäin, erityisesti Porttipahdalla Tankajoen Särästölehdossa ja Lokalla Tervasaari–Metsolanmaa välisellä alueella.

Kemijärven pohjoisosan jääpeitteen laskeutuminen on pysähtynyt pohjapadon padotuksen seurauksena. Kemijärven eteläosan jäät ovat laskeutuneet ranta-alueilla ”kuivuneen järven” pohjalle säännöstelyn alarajan vyöhykkeellä. Keskellä järveä jääpeite on vielä kattava, mutta heikko.

Olkkajärven vuotuinen säännöstelytilavuus on pääosin käytetty sähköntuotantoon, joten järven pinta on alarajan tuntumassa. Juoksutus on tulovirtaaman mukaista ja sitä lisätään tulvavirtaamien kasvun myötä.

Kitisellä ja Kemijärven alapuolisella pääuomalla joki on pitkiltä matkoilta sula, erityisesti vanhoilla koskipaikoilla. Virtaaman ahtautuessa kapeikkopaikoilla ja jääpeitteen laskeutuessa jää sulaa vaarallisesti altapäin.

Lieksanjoella Pankajärvi on säännöstelynsä alarajan tuntumassa ja tulovesi järveen on kasvussa. Pankakosken voimalaitokselta juoksutetaan vettä tällä hetkellä lähes täysillä konevesillä, ja tulvan ennakoidaan alkavan lähipäivinä. Tulvasta tulee tavanomaista suurempi.

Kymijoen tulva on jo ohi. Juoksutusta Päijänteestä on lisätty viime päivinä järven kesäisen tavoitekorkeuden saavuttamiseksi (NN +77,55) ja niin, että virtaama Anjalankoskella ja alajuoksulla on noin 360–380 m3/s.

Lisätiedot:
Valvomopäällikkö
Erkki Nuortio puh. 040-7319370


Lue lisää