Laaksoarhoa etsimässä

Oulun yliopistossa kasviekologiaa lukenut Konsta Happonen on viettänyt kaksi kesää Sierilän alueen luonnossa. Konstan tehtävänä on ollut kartoittaa Sierilän voimalaitoshankkeeseen liittyvien uhanalaisten kasvien esiintymistä alueella. Työ on painottunut luonnollisesti kesäaikaan, jolloin kasvillisuus ja luonto kukoistavat monipuolisimmillaan.

Konsta löysi itseään kiinnostavan Kemijoki Oy:n kesätyöpaikkailmoituksen opiskelijajärjestönsä sähköpostilistalta. ”Sierilän voimalaitoshankkeen luonnon monimuotoisuuden suojelusuunnitelma vaikutti mielenkiintoiselta pestiltä kasviekologin näkökulmasta”, Konsta summaa syitä miksi hän haki tehtävään. Aikanaan tehtyä suojelusuunnitelmaa oli tullut aika päivittää.

Fyysiset maastokäynnit on tämän kesän osalta tehty. Maastokäynneillä kartoitettiin Oikaraisen alueen niittyjä ja niiden luontoarvoja. Toteutuessaan Sierilän voimalaitoshankkeen allasalueen alle jäävien niittyjen luontoarvot on korvattava jossain muualla. Alueella esiintyy uhanalainen laaksoarho-kasvi, jonka suotuisan suojelutason säilyttäminen on tärkeää.

Luontoarvojen suojelemiseen nykyaikaisia keinoja

Sierilän voimalaitosalueen luonnon monimuotoisuuden suojelusuunnitelma on nyt työn alla ja syksyyn mennessä raportti on tarkoitus saada yksiin kansiin. Luontoarvon säilyttämiseksi esimerkiksi kasvien siirtoistutus on yksi mahdollinen suojelumuoto. Siirtoistutusten mahdollisuutta selvitetään yhteistyössä Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kanssa. He osallistuvat kasvien siirtoistutuksien tekemiseen ja saavat samalla laaksoarhon yliopiston kokoelmaan.


Lue lisää