Kurkiaskan voimalaitoksen peruskorjaus valmistui

Kesällä 2022 alkaneet peruskorjaustyöt valmistuivat joulukuun puolivälissä, jonka jälkeen voimalaitos palasi tuotantokäyttöön.

Peruskorjauksessa muun muassa uusittiin voimalaitoksen juoksupyörä ja sähkö- ja automaatiojärjestelmät sekä korjattiin vesiteiden teräs- ja betonirakenteissa esiintyneet korroosiovauriot. Kemijoen sivujoki Kitisellä sijaitsevan voimalaitoksen peruskorjaus toteutettiin Kemijoki Oy:n investointiohjelman mukaisesti.

”Loppuvuodesta 2020 alkanut hanke sujui kokonaisuudessaan hyvin. Voimalaitos palaa tuotantokäyttöön juuri oikealla hetkellä, kun tarve luotettavalle, ilmastoystävälliselle ja kotimaiselle vesisähkölle on korkeimmillaan”, Kemijoki Oy:n konetekninen asiantuntija ja peruskorjauksesta vastannut projektipäällikkö Heikki Pesonen kertoo.

Peruskorjauksessa parannettiin myös voimalaitoksen tuotantovarmuutta asentamalla uudet kunnossapito- ja tiedonkeruujärjestelmät, joiden ansiosta laitoksen ja koneiston kunnosta saadaan entistä enemmän tietoa. Kunnonseurannan edistäminen mahdollistaa esimerkiksi huoltotöiden paremman ennakoinnin.

”Peruskorjauksen valmistumisen myötä Kurkiaska voi jatkaa nyt vuosikymmeniksi eteenpäin sähköjärjestelmän tasapainon kannalta keskeisen säätövoiman tuotantoa”, Pesonen toteaa.

Kurkiaskassa pilotoidaan keväällä 2023 sähkövaraston ja voimalaitoksen yhteiskäyttöä

Sodankylän kunnassa sijaitseva Kurkiaskan voimalaitos valmistui vuonna 1992. 83 gigawattitunnin (GWh) vuosituotannollaan Kurkiaska on Kitisen seitsemästä voimalaitoksista toiseksi suurin. Voimalaitoksessa on yksi koneisto.

Peruskorjauksen yhteydessä voimalaitoksen koneistoon kytkettiin sähkövarasto, jonka toimintaa on määrä pilotoida keväällä 2023. Sähkövaraston lyhytaikainen varastointikyky auttaa voimalaitosta vastaamaan hyvin lyhyen aikavälin muutoksiin sähkön kysynnässä ja tuotannossa. Lisätietoja: HYCAP-hanke

Lisätietoja
Heikki Pesonen
Konetekniikan asiantuntija, Kurkiaskan peruskorjauksen projektipäällikkö
Kemijoki Oy
Puhelin 040 705 2982
Sähköposti heikki.pesonen@kemijoki.fi


Lue lisää