Kurkiaskan vesivoimalaitoksella ohijuoksutuksia

Kurkiaskassa alkoi koneiston huolto 28.2.2024.

Huollosta aiheutuu ohijuoksutuksia.

Pyydämme Kurkiaskan voimalaitoksen läheisyydessä liikkuvia henkilöitä huomioimaan muuttuneet jääolosuhteet.


Lue lisää