Kunnostamme kallioseinää Porttipahdan voimalaitosalueella

Porttipahdan voimalaitosalueella olevaa noin 150 metriä pitkää kallioseinää kunnostetaan. Kallioseinä on ruiskubetonoitu voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä, jotta luonnollisesta eroosiosta johtuva lohkeilu ja kivien putoilu ei aiheuttaisi vaaraa alueella liikkuville. Nyt Porttipahdassa on tullut aika lujittaa kallioseinä uudelleen.

Ruiskubetonoitu seinä ja luonnonkallio ovat eläneet kolmen vuosikymmenen ajan. Lämpimän ja kylmän vaihtelut ovat ajan kuluessa kuluttaneet seinän ruiskubetonipintaa. Syyskuun puolessavälissä aloitetuissa töissä kallioseinä rusnataan eli siitä poistetaan irtomateriaali ruiskubetoniseinästä ja irtokivet luonnonkalliosta. Lisäksi jo aikaisemmin sortunut kiviaines kuormataan ja kuljetetaan pois.

”Pidämme huolen voimalaitosalueistamme ja Porttipahdan kallioseinämän betonivalut osoittivat tulleensa tiensä päähän. Kallioseinän kunnostustyöt tilattiin SRV Infra Oy:ltä, sillä heillä on kokemusta vastaavista kalliotöistä ja tarvittavan järeät työkalut”, sanoo Jari Kivelä, Kemijoki Oy:n rakennustekninen asiantuntija.

Tunneliporausjumbo porasi reikiä myös Länsimetron hankkeessa

”Toimme Porttipahdan voimalaitokselle Länsimetron työmaallakin käytössä olleen tunnelikoneemme. Yleensä tämän kaltaisia töitä tehdään hieman kevyemmillä työkoneilla, mutta tunnelikoneella työ käy noin neljä-viisikertaa nopeammin,” kertoo SRV Infra Oy:n työpäällikkö Jukka Hyttinen. Tehokkuuden lisäksi, järeällä koneella työ voidaan suorittaa myös turvallisesti. Lisäksi lähestyvä pakkaskausi toimiin hyvänä kirittäjänä työmaalla.

Työkone tuotiin Porttipahdan työmaalle, sillä siinä on riittävä ulottuvuus poraamaan noin 14 metriä korkeaan kallioon. Koneella on porattu, jopa 25 metriä syviä reikiä. Tietokoneohjattu kolmepuominen sähköhydraulinen porajumbo on suunniteltu nopeaan ja tarkkaan poraukseen tunneleissa ja halleissa.

Irtomateriaalin poiston ja kallion puhdistuksen jälkeen järeällä tunnelikoneella porataan kallioon syviä reikiä, joihin upotetaan jopa 10 metriä pitkät pultit. Arvion mukaan kallioon upotetaan yhteensä noin kaksi kilometriä lujituspultteja. Pultituksen jälkeen seinän yli vedetään metalliverkko, joka kiinnitetään porattuihin pultteihin. Verkko estää kalliosta irtoavien irtokivien putoamisen voimalaitosalueelle.

Työt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.


Lue lisää