Kovatasoisessa Minun jokeni -luovuuskilpailussa voittoon kuusi koulua

Alkuvuoden 2015 aikana Kemijokivarren ja lähiseutujen kouluissa käynnissä olleessa Minun jokeni -luovuuskilpailussa on valittu voittajat. Ympäristöteemaiseen kilpailuun lähetti teoksen huikeat viisikymmentä oppilasryhmää ala- ja yläkouluista sekä lukioista. Asiantuntijoista koostuva jury valitsi kolme tuhannen euron palkinnon saajaa ja kolme neljänsadan euron kannustuspalkinnon saajaa. Kisan yleisöäänestyksessä annettiin ääniä lähes 1 700.

Jury kiittää lämpimästi kaikkia Minun jokeni -luovuuskilpailuun osallistuneita kouluja, oppilaita ja opettajia sitoutuneesta mukana olemisesta. Kaikissa kilpailuun jätetyissä teoksissa näkyy innostus ja teemaan paneutuminen sekä jokiympäristön merkityksellisyys. Samoin jokiympäristöön liittyvää tietoa on käsitelty laajasti.

Tuhannen euron palkinnon saajat ovat (teoksen nimi, ryhmän nimi, koulu, paikkakunta):
Kemijoen Sanomat, ryhmä Saaren koulun 4B, Rovaniemi (ala-aste, 10-11 -vuotiaita)
Kemijoen varrella, ryhmä Joenpalvojat, Pelkosenniemen koulu (koko koulu, 7-15 -vuotiaita)
Äänisatu Aukusti Ahvenen pitkä matka, ryhmä Jokisimpukat, Kaisajoen koulu, Tervola (esikoulun oppilas sekä 1.- ja 2.-luokkalaisia, 6-9 -vuotiaita)

Neljänsadan euron kannustuspalkinnon saavat:
Kemijoen elämää, ryhmä Äy5käri animation, Ounasvaaran yläaste, Rovaniemi
Minun jokeni, ryhmä R3bels, Kemijärven lukio
Yhtä, ryhmä Team Johka, Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi

Tarkemmat kuvaukset voittajatöistä ja juryn perusteluista ovat tämän tiedotteen lopussa.

Yleisöäänestyksessä eniten ääniä sai Minun jokeni, ryhmä R3bels, Kemijärven lukio (214 ääntä).
Seuraavaksi eniten ääniä saivat teokset Tämä on koti, ryhmä Cloudberries, Hillatien koulu, Kemijärvi (114 ääntä) ja Sinivirta, ryhmä Musicteam, Koskenkylän koulu, Rovaniemi (101 ääntä). Yleisöäänestyksessä annettiin kaikkiaan 1 687 ääntä.

‘Onnittelemme jokaista luovuuskilpailuun osallistunutta lasta, nuorta ja opettajaa upeasta lopputuloksesta. Töiden toteutustavat ja -tekniikat olivat monipuolisia ja tasokkaita. Kun vielä tiedämme koulujen tämän päivän todellisuuden resurssipulan keskellä, on erittäin positiivista, että niin moni koulu antoi Minun jokeni -kilpailulle tilaa kevätlukukauden ohjelmassaan’, sanoo juryn puheenjohtaja Timo Jokela, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dekaani.

Luovuuskilpailun järjestäjä Kemijoki Oy halusi kannustaa ala- ja yläkoulujen sekä lukioiden oppilaita ja opettajia päästämään luovuuden ilon valloilleen ja kertomaan, mitä joki merkitsee heille. ‘Meitä on puhutellut se, miten vahvasti jokiympäristö näyttää olevan läsnä lasten ja nuorten elämässä. Juryn työ oli likipitäen mahdotonta tämän luovuusvirran keskellä, sillä jokainen työ teki suuren vaikutuksen’, kiittää Kemijoki Oy:tä juryssä edustanut johtaja Tarja Zitting-Huttula.

Juryn kokoonpano

Timo Jokela Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta, dekaani, kuvataidekasvatuksen professori, juryn puheenjohtaja
Timo Jokelainen Lapin Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, johtaja
Aku Meriläinen, Mediasuunnittelija
Tarja Zitting-Huttula Kemijoki Oy, johtaja, yritysvastuu

Lisätietoja

Kaikki kilpailun teokset ovat esillä osoitteessa Kemijoki.fi/minunjokeni
Kilpailijoiden tunnelmakuvia Instagramissa tunnuksella #minunjokeni

Kemijoki Oy, Tarja Zitting-Huttula, johtaja, yritysvastuu, tarja.zitting-huttula@kemijoki.fi, puh. 020 703 4414
Juryn sihteerinä toiminut, Minun jokeni -luovuuskilpailun koordinaattori Päivi Tahkokallio, Tahkokallio Design+ 

Tietoja voittaneista teoksista

Palkinnot

Kemijoen Sanomat
ryhmä Saaren koulun 4B, Rovaniemi (alakoulu, 10-11 -vuotiaita)

Lehden artikkelit käsittelevät taitoja, jotka oppilaat ovat itse ryhmissä valinneet, suunnitelleet ja toteuttaneet: lumitaide, kuvataide, luontokuvat, sportti, kokkaus, pienoismalli ja kalatalentti. Lehdessä on myös haastatteluja, tietovisa, vitsejä ja raportti yökoulusta. Luokan reissuhiiri Hermanni seikkailee koko lehdessä.

Juryn arvio
Kemijoen Sanomat on mukavasti ja tarinallisesti toteutettu, myös hyvin luettava lehti. Lehdestä välittyy jokiympäristö-teeman monipuolinen käsittely ja ennen kaikkea 4.-luokkalaisten oma ääni ja kokemus. Yhteisen tekemisen prosessia on lehdestä helppo seurata. Ryhmä raportoi lehden punaisena lankana toimivan Hermanni-hiiren seikkailuja kaksi ja puoli kuukautta kestäneen teoksen syntyprosessin aikana myös aktiivisesti Instagram-kuvavirrassa.

Mari Angeria-Kumpula, vastuuopettaja:
’Hienoa, että Kemijoen Sanomista on välittynyt raadille luovuutemme kirjon lisäksi itsensä toteuttamisen ilo ja yhdessä tekemisen riemu. Prosessin aikana opimme eri oppiainesisältöjen ohella tärkeitä yhteistyö- ja organisointitaitoja. Projekti vaikutti positiivisella tavalla luokkamme ryhmähenkeen. Oppilaat nauttivat saadessaan toteuttaa omia ideoitaan ja se näkyi luokassamme nauruna, uteliaisuutena, lukuisina ”ahaa-elämyksinä” sekä eri työvaiheiden ihasteluna.’

Kemijoen varrella
ryhmä Joenpalvojat, Pelkosenniemen koulu (koko koulu, 7-15 -vuotiaita)

Kemijoen varrella on koko Pelkosenniemen koulun 7-15 -vuotiaiden oppilaiden tekemä videoteos. Videon ytimessä ovat oppilaiden yhdessä luoma Kemijoen aalloissa -seinäteos, jossa on mukana jokaisen oppilaan itse osittain kierrätysmateriaaleista valmistama kala, itse keksitty räppi ja alaluokan oppilaiden Kemijoki-aiheiset lautapelit. Teemaan liittyen toteutettiin myös ympäristöpäivä, jonka työpajoissa mm. tutkittiin vettä eri olomuodoissa ja rakennettiin jokiaiheisia lumiveistoksia. Pilkkipäivänä poikettiin Pelkosenniemen sillalla, jossa räppi soi.

Juryn arvio
Kemijoen varrella -teoksessa välittyy koulun hyvä henki ja yhteisöllisyys. Oppilaiden paneutuminen kertoo myös teeman ajankohtaisuudesta. Prosessista näkyy, että teema on integroitu yli oppiaineiden koko koulun arkeen. Monipuolisen kokonaisuuden kuvaaminen videossa on haaste, mutta video kertoo hyvin teoksen eri tasot: lautapelit, jokaisen oppilaan osallistaneen seinäteoksen, ympäristöpäivän aktiivisuuden, pilkkipäivän ja ennen kaikkea koulun yhteisöllisyyden ja ennakkoluulottomuuden. Tällaisia kokonaisuuksia olisi kilpailuun odottanut enemmänkin.

Sisko Perttunen, vastuuopettaja:
’Oppilaiden yhteisten ideoiden toteuttaminen pienemmissä ja isommissa ryhmissä tuotti tulosta ja työ palkittiin. Nuorten laatima Kemijoki-räppi kruunasi koko viritelmän. Oppilastyönä suoriuduttiin myös teknisestä puolesta videon editointia myöten. Samalla opittiin monipuolisesti asioita lähiluonnosta ja kotiseudusta.’

Äänisatu Aukusti Ahvenen pitkä matka
ryhmä Jokisimpukat, Kaisajoen koulu, Tervola (esikoulun oppilas sekä 1.- ja 2.-luokkalaisia, 6-9 -vuotiaita)

Aukusti Ahvenen pitkä matka on tervolalaisen Kaisajoen koulun Jokisimpukat-ryhmän tuottama äänisatu. Ryhmään kuului yksi esikoululainen, viisi ykkösluokkalaista ja kuusi toisen luokan oppilasta. Äänisadun tekemisessä harjoiteltiin taitoja monipuolisesti, muun muassa juonikartan tekemistä, sadun kirjoittamista, eläytyvää lukemista, kohtausten kuvittamista ja äänimaiseman luomista. Prosessin aikana tehtiin päätöksiä yhdessä ja opittiin iloitsemaan kaverin vahvuuksista.

Juryn arvio
Aukusti Ahvenen pitkä matka on hyvä esimerkki tarinallisuudesta, johon on tuotu koko pitkään jokivarteen liittyvää sisältöä ja maisemallisuutta. Se on vetävä, hauska tarina, joka on voimakkaasti kiinni Kemijoki-yhteydessä. Käsikirjoitukselliset ratkaisut yllättivät aikuisenkin. Juryä puhutteli myös elävä äänimaailma. Hyvä esimerkki vahvasta paneutumisesta uuden oppimiseen.

Katri Pietilä, vastuuopettaja:
’Tuntuu uskomattoman hienolta, että pikkuoppilaat ylsivät voittoon näin tasokkaassa kilpailussa! He tekivät äänisadun niin hienolla yhteistyöllä ja ryhmähengellä, että jo yksistään se tekoprosessi olisi ansainnut tunnustuksen. Lapset ovat olleet alusta asti varmoja siitä, että he voittavat. Oppilaat ovat ihanalla tavalla leikkisiä ja luovia lapsia, joiden elämässä on tilaa mielikuvitukselle. ’

Kannustuspalkinnot

Kemijoen elämää
ryhmä Äy5käri animation, Ounasvaaran yläaste, Rovaniemi

Kemijoen elämää on kolmen Ounasvaaran yläasteen 7.-luokan (13-14-vuotiaan) pojan toteuttama vaha-animaatio. Hahmot, lavasteet ja osa äänistä on tehty itse. Ääninäyttelijöinä toimivat 10-vuotiaat ja 16-vuotiaat oppilaat. Elokuva on tehty istopmotion animaatio -ohjelmalla ja editoitu imovie-ohjelmalla.

Juryn arvio
Kemijoen elämää -animaatiossa yhteisöllisyys toteutuu erilaisena kuin monissa kilpailuun jätetyissä teoksissa: koulu on antanut tekijöille toiminnan tilan ja tukenut tekemistä. Animaatio on toteutettu vakuuttavasti ja tarinaa kuljetetaan vahvasti. Yllättävää osaamista, hienoja pieniä siirtymiä muun muassa veden liikkeissä. Vaha-animaation toteuttaminen vaatii paljon aikaa ja lukuisia työvaiheita. Myös ‘miten animaatio tehtiin’ (‘making of’) -video on vakuuttava teos, jonka hienovarainen ilmaisutavan muutos heijastaa hyvin nykyistä dokumentarismikäsitystä.

Minun jokeni
ryhmä R3bels, Kemijärven lukio

Kemijärven lukion ryhmän R3blesin Minun jokeni -musiikkivideon kappale kertoo Kemijoen merkityksestä ja sen arvokkuudesta. Kappaleen on säveltänyt, sanoittanut ja osittain sovittanut ryhmän jäsen Tiina Nyyssönen ja sovittamisesta pääosin sekä äänityksestä on vastannut Jussi Alaräisänen. Jussin tekemä sovitus kaikuu jokaisen bändin jäsenen instrumentissa.

Juryn arvio
Minun jokeni -musiikkivideossa viehättää kappaleen monimerkityksellinen, kielikuvin Kemijokea kuvaava sanoitus. Sanoitus, sävellys ja sovitus ovat ammattimaista tasoa. Teos on vaikuttava ja valmis. Nuoren laulajan ääni on syvä ja tunnistettava.

Yhtä
ryhmä Team Johka, Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi

Lyseonpuiston lukion Team Johka heijastaa kehollisessa teoksessaan sitä, miten Kemijoki virtaa meissä kaikin eri tavoin.

Juryn arvio
Yhtä-teos oli juryn mielestä yksi kilpailun yllättävimmistä teoksista, joka myös herätti juryn jäsenten keskuudessa paljon keskustelua. Vesi, virta ja ihminen on yksi jatkumo. Kehollinen Yhtä-teos kertoo, että ympäristö on osa meitä. Nuoret koskettavat aidosti niitä nykykuvataiteen trendejä, jotka liittyvät kehollisuuteen ja feministisen näkökulman kautta ympäristön kysymysten käsittelyyn. Tämän näkökulman ryhmä on löytänyt joko intuitiivisesti tai tiedon kautta.


Lue lisää