Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Sierilän voimalaitoksen rakentamistöiden aloittamisen jatkoajasta tehdyt valitukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 15.3.2022 Kemijoki Oy:lle luvan aloittaa Sierilän voimalaitoksen rakennustyöt kolme vuotta vesitalousluvassa määriteltyä määräaikaa myöhemmin. Kemijoki Oy haki rakentamisen aloittamiselle jatkoaikaa johtuen pitkittyneestä koneasemarakennuksen rakennuslupaprosessista, joka esti rakennustöiden käynnistämisen.

Aluehallintoviraston päätöksestä valitettiin ensin Vaasan hallinto-oikeuteen ja myöhemmin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi asiassa tehdyt valitukset 30.5.2023 antamallaan päätöksellä. Näin ollen Sierilän rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 22.5.2024.

Lisätietoja:
Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
Kemijoki Oy
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4410


Lue lisää