Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen luvasta tehdyn valituksen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus vahvisti 11.3.2021 Rovaniemen kaupungin Kemijoki Oy:lle myöntämän luvan, joka koskee Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen rakentamista. Asiasta valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 7.10 antamallaan päätöksellä.

Rakennuslupaan liittyneen pitkittyneen lupaprosessin takia Kemijoki Oy haki Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta määräajan pidennystä rakennustöiden aloittamiselle. Määräajalle on haettu kolmen vuoden jatkoaikaa. Asia on edelleen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä. Asiasta lisää täällä.

Kemijoki Oy jatkaa Sierilän hankkeen valmistelua. Valmistelun tavoitteena on luoda edellytykset investointipäätöksen arvioinnille.

Taustaa

Kemijoki Oy:llä on vesilain mukainen lupa Sierilän voimalaitoshankkeelle. Vesitalouslupa mahdollistaa voimalaitoshankkeen toteuttamisen ja se sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä toukokuussa 2017. Hankkeeseen kuuluville koneasemalle ja luukkuaseman rakennukselle tarvitaan lisäksi rakennusluvat, joiden osalta nyt saatiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset.

Siirtyminen uusiutuvaan ja päästöttömään sähköjärjestelmään edellyttää lisää joustavaa sähköntuotantoa, joka kykenee tuottamaan sähköä silloin kun ei paista tai tuule. Vesivoima on paras tapa tarvittavan jouston tuottamiseen ja sillä on ratkaiseva merkitys siirryttäessä kohti hiilineutraalia sähköntuotantoa. Sierilä parantaa koko Kemijoen pääuoman laitosten käyttöä ja sitä kautta lisää joustavaa sähköntuotantoa myös muilla Kemijoen laitoksilla.

Valmistuessaan Sierilän voimalaitos tuottaisi vuodessa 155 GWh päästötöntä, uusiutuvaa ja kotimaista sähköä. Sierilän tuottamalla sähköllä katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve. Laitoksen teho olisi 44 MW ja se olisi teholtaan Suomen 23. suurin vesivoimalaitos.

Sierilän hankkeen kotimaisuusaste on suuri, arviolta 70–80 %. Hankkeella on lisäksi merkittävät paikalliset ja alueelliset työllisyysvaikutukset. Hanke hyödyttää aluetaloutta myös mm. kiinteistöverotulolla, joka on noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisätietoja Sierilän voimalaitoksesta löytyy Kemijoki Oy:n verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Timo Torvinen
Varatoimitusjohtaja, Sierilä-hankkeen projektijohtaja
Kemijoki Oy
Sähköposti timo.torvinen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4411


Lue lisää