Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Kemijoki Oy:n valituksen liittyen Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuaseman rakennusten rakennuslupaan

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan myöntämän Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuaseman rakennusluvan.

“Työ jatkuu! Kemijoki Oy jatkaa kärsivällisesti hankkeen valmistelua kohtuuttoman pitkään kestäneistä oikeusprosesseista huolimatta. Valmistelun tavoitteena on luoda edellytykset investointipäätöksen tekemiselle”, toteaa toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

Kemijoki Oy:llä on jo vuonna 2017 myönnetty vesilain mukainen lupa Sierilän voimalaitoshankkeelle. Vesitalouslupa mahdollistaa voimalaitoshankkeen toteuttamisen. Hankkeeseen kuuluville koneasemalle ja luukkuaseman rakennukselle tarvitaan lisäksi erillinen rakennuslupa, jonka rakennusluvan korkein hallinto-oikeus päätöksellään hylkäsi kaavoitukseen liittyvien yksityiskohtien perusteella.

Aikatauluriskin pienentämiseksi Kemijoki Oy haki Rovaniemen kaupungilta lupaa poiketa rakentamisrajoituksesta ja yleiskaavan käyttötarkoituksesta koskien voimalaitoksen kone- ja luukkuaseman rakennuksia. Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi luvan kokouksessaan 30.10.2019. Päätöksestä on kuitenkin valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken.

Taustaa

Kemijoki Oy:llä on vesilain mukainen lupa Sierilän voimalaitoshankkeelle. Vesitalouslupa sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä toukokuussa 2017.

Rovaniemen kaupunki myönsi voimalaitoksen kone- ja luukkuasemarakennuksia koskevan rakennusluvan helmikuussa 2018. Päätöksestä valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka kumosi luvan maaliskuussa 2019 kaavoitukseen liittyvien yksityiskohtien perusteella.

Kemijoki Oy valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksessaan Kemijoki Oy pyysi korkeinta hallinto-oikeutta ratkaisemaan, onko rakennusluvan kumoaminen tehty oikein perustein. Korkein hallinto-oikeus päätyi asiassa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kanssa samaan tulokseen.

Kemijoki Oy on lisäksi hakenut Rovaniemen kaupungilta lupaa poiketa rakentamisrajoituksesta ja yleiskaavan käyttötarkoituksesta koskien voimalaitoksen kone- ja luukkuaseman rakennuksia. Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi luvan kokouksessaan 30.10.2019. Päätöksestä on kuitenkin valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken.

Siirtyminen uusiutuvaan ja päästöttömään sähköjärjestelmään edellyttää lisää joustavaa sähköntuotantoa, joka kykenee tuottamaan sähköä silloin kun ei paista tai tuule. Vesivoima on paras tapa tarvittavan jouston tuottamiseen. Sierilä mahdollistaa koko Kemijoen pääuoman laitosten tehokkaan vesivoiman tuotannon ja sitä kautta lisää joustavaa sähköntuotantoa. Valmistuessaan Sierilän voimalaitos tuottaisi vuodessa 155 GWh päästötöntä, uusiutuvaa ja kotimaista sähköä. Sierilän tuottamalla sähköllä katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve. Laitoksen teho olisi 44 MW ja se olisi teholtaan Suomen 23. suurin vesivoimalaitos.

Sierilä hankkeen kotimaisuusaste on suuri, arviolta 70 – 80 %. Hankkeella on lisäksi merkittävät paikalliset ja alueelliset työllisyysvaikutukset. Hanke hyödyttää aluetaloutta myös mm. kiinteistöverotulolla, joka on noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisätietoja Sierilän voimalaitoksesta löytyy Kemijoki Oy:n verkkosivuilta.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Tuomas Timonen
Kemijoki Oy
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4410


Lue lisää