Kitisen voimalaitosten peruskorjaukset käynnistyvät Porttipahdasta

Teemme järjestelmällistä työtä voimalaitostemme kunnossapidon ja käytön parissa. Suunnitelmamme mukaisesti, olemme investoineet vesivoimalaitosten tehonnostoihin ja peruskorjauksiin, joilla parannetaan turbiinien hyötysuhdetta, niiden vedenläpäisykykyä ja tehoa kasvattaen. Hyötysuhteen kasvun seurauksena tulva-aikojen ulkopuolella saadaan enemmän energiaa samasta vesimäärästä. Suurempi läpäisykyky taas tuo lisää energiaa tulva-aikoina ja ohijuoksutustarve vähenee. Uudet turbiinin juoksupyörät ovat entistä ympäristöystävällisempiä, öljymäärä on aiempaa pienempi ja navan voiteluöljy on korvattu vedellä.

Ensin Porttipahta ja sitten Kokkosniva

Peruskorjausten suunnittelu alkaa aina hyvissä ajoin. Sodankylän kunnassa sijaitsevan Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjauksen ja tehonnoston ensimmäiset tarjouspyynnöt urakoitsijoille lähetimme syyskuussa 2017. Ensimmäisistä vaiheista alkaen tarjouskilpaan osallistuvat tekevät yksityiskohtaista esisuunnittelua esimerkiksi juoksupyörän suoritusarvojen osalta.

Investointisuunnitelmamme mukaisesti Porttipahdan peruskorjauksen valmistuttua, vastaava peruskorjaus toteutetaan vuonna 2021 Kokkosnivan voimalaitoksella, jonka suunnittelutyö on yhtä lailla jo käynnissä.

”Kokkosnivan voimalaitoksen suunnittelussa olemme vaiheessa, jossa hieromme pääurakointisopimusta ja tavoitteemme on saada ensimmäiset sopimukset allekirjoitettua vuoden 2019 aikana”, kertoo Kokkosnivan peruskorjauksesta vastaava Kemijoki Oy:n projektipäällikkö Heikki Pesonen.

”Meidän tehtävämme on auttaa suunnittelutyötä ja tarjota mahdollisimman paljon tietoa voimalaitoksesta ja vesistöstä. Jokainen juoksupyörä siipineen suunnitellaan ja räätälöidään erikseen voimalaitos, vedenpinnan korkeus, vesimäärät ja putouskorkeus huomioiden”, kertoo Porttipahdan peruskorjauksesta vastaava Kemijoki Oy:n projektipäällikkö Jukka Hahka. Pesonen lisää, että Kokkosnivan voimalaitoksen juoksupyörien suunnitteluun vaikuttaa esimerkiksi laitokselle asetetut talviajan lupaehdot.

Tarjoukset arvioidaan huolellisesti ja testataan pienoismallikokein

Saatujen tarjousten arviointeja ja neuvotteluja käytiin läpi alkuvuonna 2018. Lopullisen valinnan ja sopimuksen Porttipahdan peruskorjauksen pääurakoinnista teimme kesällä 2018.

”Kemijoki Oy on asiantuntijaorganisaatio, joka tilaa yksityiskohtaisen suunnittelutyön ja toteutuksen urakoitsijoilta. Roolimme on arvioida ja todentaa urakoitsijoiden tekemiä teholaskelmia ja ehdotuksia. Esimerkiksi alkuvuodesta 2019 juoksupyörän suunnittelu valmistui ja kävimme paikan päällä tehtaalla tarkistamassa laskelmien paikkansapitävyyden pienoismallikokeella”, Hahka kertoo.

Turbiinin peruskorjauksen ja juoksupyörän uusinnan lisäksi Porttipahdan voimalaitoksen generaattori huolletaan, valtava päämuuntaja irrotetaan ja viedään Vaasaan tehtaalle huollettavaksi. Lisäksi 10,5 kV:n kytkinlaitos sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät uusitaan ja vesi- ja voitelujärjestelmät kunnostetaan.

Valmiina lyömään koneet seis

Huolellisten suunnittelu- ja valmistelutöiden jälkeen pääsemme pysäyttämään Porttipahdan koneiston keväällä 2020 ja aloittamaan noin viisi kuukautta kestävät työt. Järjestämme voimalaitoksella avoimet ovet -yleisötilaisuuden kesän aikana ja silloin yleisöllä voi olla mahdollisuus päästä näkemään juoksupyörä ennen sen asennusta. Peruskorjaus valmistuu syksyn aikana ja saamme koneiston takaisin tuotantoon.

Porttipahdan voimalaitos on valmistunut vuonna 1981, ja koneiston modernisoinnin myötä sen teho nousee 35 megawatista 45 megawattiin.


Lue lisää