Kevättulvan huippu on ohi Kemijoella – valmistautuminen kesään on käynnissä

Kemijoen vesistöalueella jokien virtaamat ja pinnan korkeudet ovat kääntyneet laskuun. Kemijoella tulva käynnistyi hyvin tavanomaisessa lumitilanteessa ennen toukokuun puoliväliä ja kevään tulvasta odotettiin keskimääräistä.

Tulvan alkaessa lumen vesiarvot olivat paikoin jopa keskimääräistä matalammat, mutta sääolosuhteista johtuen kevään tulva oli hyvin poikkeuksellinen.

”Kemi- ja Ounasjoella tulvat toteutuivat tänä keväänä ennakoitua ja keskimääräistä suurempina. Lumien nopeaan sulamiseen vaikuttivat toukokuun puoleen väliin osunut lämmin jakso, jota seurasi runsaat sateet”, kertoo Lapin Ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki.

Säännöstelyn avulla pystymme jakamaan sulavat vesimäärät pidemmälle aikavälille ja hallitsemaan nopeasti kasvaneita virtaamia. Tänä keväänä esimerkiksi Rovaniemellä ei ollut riskiä merkittävien tulvavahinkojen syntymisestä.

”Vesistön säännöstelijän näkökulmasta kevään tulva ei ollut helpoimmasta päästä. Lämpöaallon käynnistämä lumen sulanta yhdessä runsaiden sateiden kanssa nostivat virtaamia nopeasti. Ohijuoksutimme vettä voimalaitoksillamme ja samalla huolehdimme, että jäljellä oleva sulanta riittää täyttämään varastoaltaat”, sanoo Kemijoki Oy:n käyttöpäällikkö Heikki Poikela.


Kuva on Kemijoki Oy:n tulvalennolta (17.5.); Kitisen alue

Tulvaryhmä kokoontui aktiivisesti kevään aikana

Lapin Ely-keskuksen vetämä tulvaryhmä kokoontui kevään aikana kahdeksan kertaa. Ryhmässä seurattiin tiiviisti Lapin alueen kevättulvien etenemistä ja jaettiin havaintoja läpi kevään.

”Tulvaryhmän toiminta on vakiintunut hyvälle tasolle ja tulvatilannekuvan jakamiseksi ryhmässä on kattavasti asiantuntijoita ja alueen toimijoita. Ryhmän toiminta oli tänäkin keväänä jouhevaa ja ratkaisuhakuista. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on kitkatonta”, sanoo Alaraudanjoki.

Altaat täyteen ja voimalaitokset kesäkuntoon

Kemijoella keskitymme tulvan loppuvaiheessa virtaamien seurantaan ja täytämme Kemijärveä ja Olkkajärveä, joissa yläraja saavutetaan kesäkuun alussa.

”Ohijuoksutukset jatkuvat vielä kesäkuun ensimmäisen viikon ajan Rovaniemen alapuolisilla voimalaitoksilla”, Poikela kertoo.

Kevättulvan aikana, kun joen pinta on korkealla ja virtaamavaihtelut suuria, jokialueilta lähtee veden mukaan runsaasti roskaa, kuten risuja, puiden oksia ja runkoja. Olemme jo aloittaneet voimalaitoksillamme välppien puhdistamisen ja töitä jatketaan vielä kesäkuun ajan.

Ajantasaista vesistötietoa:
Vesitilanne ja viranomaisennusteet: www.vesi.fi
Tulvatilanteen kehittymistä voi seurata vesistöennustemallien avulla Tulvakeskuksen sivuilla
Tulviin varautuminen ja toiminta tulvatilanteessa: https://www.vesi.fi/vesitieto/toiminta-tulvatilanteissa/

Lisätietoa
Heikki Poikela
Kemijoki Oy, Käyttöpäällikkö
Puhelin 020 703 4469
Sähköposti heikki.poikela@kemijoki.fi


Lue lisää