Kevättulvaan on varauduttu huolellisesti – seuraamme tilanteen kehittymistä yhteistyössä viranomaisten ja kumppaniemme kanssa

Maaliskuun lopussa mitattujen vesiarvojen perusteella Kemijoen vesistöalueella koetaan keskimääräinen tulvakevät. Edellisvuosien tapaan aloitimme valmistautumisen tulvaa varten jo hyvissä ajoin alkukeväällä.

Valmistautuminen onkin nyt hyvällä mallilla. Lokan ja Porttipahdan tekojärviin on jo tehty tilaa sulamisvesille, ja Kemijärven tyhjennys on parhaillaan käynnissä. Kemijärven vedenpinta lasketaan lopulta alarajalle juuri ennen tulvan alkua. Huhtikuun aikana toteutamme voimalaitoksilla koneistojen ja laitteistojen vuosihuollot, joilla valmistaudumme pitkään tulva-aikaan. Huolloilla varmistetaan, että laitokset ja koneistot ovat käytettävissä tulva-ajan suurten virtaamien aikana.

”Voimalaitosten läheisyydessä liikkuvien on tärkeää huomioida, että tulva-aikana vettä juoksutetaan tulvaluukuista ohijuoksutusuomaan, jotka ovat normaaliaikana kuivana”, muistuttaa Kemijoki Oy:n valmiuspäällikkö Juha Kytölahti.

Nyt seuraamme yhdessä viranomaisten kanssa tiiviisti säätilanteen ja lumen vesiarvojen kehittymistä. Tarkkailemme muun muassa tulovirtaamien muutoksia, veden korkeuksia sekä Ilmatieteen laitokselta saatavia sääennusteita. Satelliittikuvien avulla tarkkaillaan lisäksi jääpatojen liikkeitä sekä lumen sulamista eri puolilla valuma-aluetta. Lapin ELY-keskuksen johtaman tulvaryhmän ensimmäinen kokous pidettiin huhtikuun puolivälissä.

”Lumen vesiarvojen perusteella näyttää siltä, ettei tänä keväänä olisi tarvetta erityisjärjestelyille tulvan varalta. On kuitenkin muistettava, että tulvan volyymi ja voimakkuus riippuvat lopulta huhtikuun lopun ja toukokuun alun säätilanteesta. Vaikka vesiarvot olisivatkin tavanomaisella tasolla, voi lumen nopea sulaminen aiheuttaa suuria virtaamia ja sitä kautta suuremman tulvan”, Kemijoki Oy:n tuotantoyksikön johtaja Heikki Poikela arvioi.

”Seuraamme tilanteen kehittymistä tiiviisti yhdessä viranomaisten ja kumppanien kanssa ja tiedotamme tarpeen mukaan. Kehotamme jokivarren asukkaita seuraamaan uutisia ja viranomaistiedotteita kevään aikana”, Kytölahti toteaa.

Ajantasaista tietoa kevättulvasta

Vesitilanne ja viranomaisennusteet: www.vesi.fi. Sivulta saa tietoa myös tulviin varautumisesta ja toiminnasta tulvatilanteessa.

Tulvatilanteen kehittymistä voi seurata vesistöennustemallien avulla Tulvakeskuksen sivuilla.

Lisätietoja
Heikki Poikela
Johtaja, tuotantoyksikkö
Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4469
Sähköposti heikki.poikela@kemijoki.fi

Juha Kytölahti
Valmiuspäällikkö
Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4455
Sähköposti juha.kytolahti@kemijoki.fi


Lue lisää