Kevättulva on päättynyt Kemijoki Oy:n vaikutusalueella

Tulva päättyi Kemijärven osalta perjantaina 27.5.2016, ja muulla Kemijoki Oy:n vaikutusalueella viikonlopun aikana. Perjantaina Kemijärven tulovesien määrä alitti 500 kuutiota sekunnissa. Lopetimme ohijuoksutukset viikonlopun aikana kaikilla Kemijoen voimalaitoksilla Permantokoskea lukuun ottamatta. Raudanjoen valuma-alue on muuta Kemijoen vesistöä järvisempää, joten se varastoi ja purkaa tulvavesiä hitaammin ja siitä syystä Permantokoskella ohijuoksutetaan hieman pitempään.

Tulva pysyi maltillisena koko kevään ajan

Kevään lumen vesiarvomittausten perusteella tulva olisi voinut olla 10–15 % keskiarvoa suurempi, mikäli tulvan alkuvaiheen sadanta olisi ollut tavanomaista. Vesiarvojen perusteella toteutuneeseen tulvaan verrattuna mahdollisuuksia olisi ollut suurempaankin tulvaan. Alueella pitkään jatkunut lämmin kausi sulatti lunta ja jäätä nopeasti. Toukokuu oli sateiden osalta keskimääräinen. Sateet ajoittuivat tulvan loppujaksolle siten, että lumet olivat suurelta osin ehtineet sulaa. Lisäksi kevään edetessä kasvillisuus alkoi tulla esiin, mikä osaltaan sitoi sadevettä ja piti tulvavirtaamat kurissa. Sateiden vaikutukset vain hieman pitkittivät tulvaa, eivätkä nostaneet huomattavasti veden virtaamaa tai pintaa. Kokonaisvolyymiltaan vuoden 2016 kevättulva oli Kemijoki Oy:n 52-vuotisessa tilastoinnissa 17. suurin, ja tulvan aikana voimalaitoksilla käsiteltiin noin viiden Kemijärven verran vettä.

Kesällä huollamme voimalaitoksia ja jokia

Tulvan häntää ajamme vielä noin viikon ajan Fortumin sekä Rovaniemen valvomon voimin. Tulvan aikana voimalaitoksien välppiä puhdistettiin sukeltajien avulla. Välpät ovat pysyneet sukellustyön jälkeen niin puhtaina, että voimme odotella vielä hieman virtaamien pienenemistä ennen kuin aloitamme välppäroskien noston konetyönä voimalaitoksien edestä. Töiden aikana voimalaitoksien edestä kulkevat tiet joudutaan sulkemaan yleiseltä liikenteeltä öiseen aikaan.

Kesän aikana huollamme voimalaitoksiamme, niiden ympäristöä ja jokivarsia. Muun muassa Loue-Tervolan uomanparannushankeeseen kuuluvat jokipohjan ruoppaustyöt käynnistyvät pikimmiten. Ossauskosken voimalaitos- ja säännöstelypadon siltatyömaa on jo käynnissä. Työmaan vuoksi tieyhteys voimalaitoksen kautta on katkaistu 23.5–30.9.2016 välisenä aikana.

Voitte seurata Joen käyttäjille -osiosta verkkosivuillamme tarkemmin eri alueilla tehtävien kunnostustöiden aikatauluja ja tapahtumia. Sivulle päivitämme ajankohtaista tietoa jokivarsien alueen tapahtumista.

Lisätietoja:
Erkki Nuortio
Valvomopäällikkö, Kemijoki Oy

Akuuteissa tilanteissa tietoa saa myös Fortumin vesivoimaoperaattorilta / 010 454 8300 


Lue lisää