Kevättulva on käynnistynyt Kemijoen vesistöalueella

Alkuviikon aikana Lappiin tulleen lämpimän ilmamassan myötä lumen sulaminen käynnistyi vauhdilla Kemijoen valuma-alueella. Tämänhetkisen viranomaisten vesistöennusteen mukaan Kemijoella tulvahuippu ajoittuu toukokuun loppupuolelle tai kesäkuun alkuun, mutta ennusteessa on tällä hetkellä vielä huomattavia epävarmuuksia. Tulevien viikkojen toteutuvalla sademäärällä ja lämpötilalla on merkittävä vaikutus lumen sulamisnopeuteen.

Huhtikuun lopun pieni lämpöaalto nosti virtaamia lähelle tulvatasoa, mutta toukokuun alun viileneminen pysäytti sulannan. Toukokuun ensimmäisellä puoliskolla lämpötilat nousivat nollan yläpuolelle, mutta paikoitellen kovatkin yöpakkaset ovat hidastaneet lumien sulamisen käynnistymistä. Toukokuun alkupuolella saimme myös lumisateita Kemijoen valuma-alueella, mutta lumipeiton määrä maastossa lisääntyi hieman.

”Kevään tulvaan valmistautuminen on sujunut hyvin. Olemme testanneet tulvaluukkujen toimivuuden ja olemme valmiina noin kuukauden mittaista rutistusta varten. Lokan ja Porttipahdan varastoaltaiden sekä Kemijärven vedenpinnat on ajettu lähelle alarajaa, jotta sulamisvesille on altaissa tilaa”, sanoo Kemijoki Oy:n käyttöpäällikkö Heikki Poikela.

Kemijoen vesistöalueen rinnalla myös Ounasjoki herää kevääseen ja virtaama on kääntynyt nousuun. Mikäli tämänhetkinen sääennuste toteutuu, Ounasjoelle odotetaan kaksihuippuista tulvaa. 

Satelliittikuvilla kartoitettiin jäätilannetta Sodankylän yläpuolella

Kuluneen talven jäätilanne on ollut poikkeuksellisen huono Kemi- ja Ounasjoilla. Kevättulvan käynnistyessä jäät ovat monin paikoin sulaneet kokonaan tai ne ovat niin ohuita, että niiden ei oleteta aiheuttavan haittaa virtaamien kasvaessa.

Kuva: ICEYE: Satelliittikuvan alareunassa näkyy Sodankylän keskusta, alavanseudun lumitilanne ja pienten jokien jäätilanne.

”Kartoitimme satelliittikuvauksen avulla joessa olevan jään määrää Sodankylän pohjoispuolella. Satelliittikuvien perusteella alueen jääkannet ovat pääosin hyvin hauraita. Sulannan myötä liikkeelle lähteneet jäät ovat paikoitellen pakkautuneet jokivarressa, mutta niiden odotetaan sulavan paikoilleen”, Poikela kertoo.

Järjestämme ensimmäisen lumilennon Kemijoen valuma-alueella tulvan käynnistyttyä toukokuun puolenvälin jälkeen. Kemijoki Oy jatkaa kevättulvan aktiivista seurantaa yhdessä viranomaisten kanssa.

Ajantasaista vesistötietoa:

Vesitilanne ja viranomaisennusteet: www.vesi.fi

Tulvatilanteen kehittymistä voi seurata vesistöennustemallien avulla Tulvakeskuksen sivuilla

Tulviin varautuminen ja toiminta tulvatilanteessa: https://www.vesi.fi/vesitieto/toiminta-tulvatilanteissa/

Lisätietoa
Heikki Poikela
Kemijoki Oy, Käyttöpäällikkö
Puhelin 020 703 4469
Sähköposti heikki.poikela@kemijoki.fi


Lue lisää