Kevättulva 2015 alkanut Kemijoella

Tulva Kemijoella alkoi viime viikolla. Lumi on kovaa vauhtia sulamassa ja kevään tulvavesien valunta on voimakkaassa kasvussa. Sääennuste lupaa lähipäiville Kemijoen koko valuma-alueelle runsaita sateita, mikä kiihdyttää edelleen sulamista ja lisää valuntaa. Veden voimakkaan virtauksen vuoksi kehotamme erityiseen varovaisuuteen Kemijoen äärellä liikuttaessa.

Tulvan alkuvaiheessa Kemijärven alaosan vesipintaa nostettiin noin kaksi metriä, jonka jälkeen Narkiperän ja Tuulaniemen alueilla käynnistyneen kantosavotan edistämiseksi vedenpinnan nousua viivytettiin. Kemijärven tulovirtaaman kasvettua reipasta vauhtia on Kemijärven vedenpinta lähtenyt nousuun. Tällä hetkellä Kemijärven pinnankorkeus on 148,02 metriä. Ennusteen mukaan Kemijärvi saavuttaa säännöstelyn ylärajan, 149,00 metriä ensi viikon aikana.

Kemijoki Oy on vesioikeudellisten lupien haltijana antanut 12.5.2015 Lapin ELY-keskuksen pyynnöstä suostumuksensa hakea lupaa Kemijärven säännöstelyn ylärajasta poikkeamiselle. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään myöntänyt luvan Lapin ELY-keskukselle. Lupa sallii vaarantorjuntatoimenpiteenä Kemijärven säännöstelyn ylärajan ylittämisen enintään 75 cm:llä. Tulvasuojeluviranomaisena Lapin ELY-keskus päättää luvan käyttöönottamisesta tulvatilanteen niin edellyttäessä. Kemijoki Oy toimii tässä asiassa tiiviisti yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Kemijoen pääuomalla juoksutetaan vettä kaikilla voimalaitoksilla myös tulvaluukkujen kautta. Kemijärven juoksutusta Seitakorvan kautta pyritään rajoittamaan niin, ettei tulvavahinkoja syntyisi Oikaraisen kylällä eikä Rovaniemen seudulla. Virtaama Rovaniemen alapuolella Valajaskoskella on tällä hetkellä noin 3 500 kuutiometriä sekunnissa. Maksimivirtaaman suuruus riippuu sään kehittymisestä ja ajoittunee tulevalle viikonlopulle.

Olkkajärven vesipinta on noussut kesävesikorkeuteen ja tulvavirtaamien edelleen kasvaessa järven yläosa on tulvakorkeuksissa jo loppuviikosta.

Myös Kitisellä Vajukoskella ja sen alapuolisilla voimalaitoksilla ohijuoksutus on alkanut. Tulvavirtaamien kasvu Kitisen alajuoksulla, Kurkiaskan ja Kokkosnivan voimalaitoksien alueella, oli tulvan alkuvaiheessa huomattavasti tavanomaista voimakkaampaa. Kitisen tulvasta ennustetaan tavanomaista suurempaa.

Kevättulvan myötä tekojärvien (Lokka ja Porttipahta) vesipinnat ja jääpeitteet ovat nousussa. Niiden arvioidaan nousevan noin puolitoista metriä tulvaa edeltäneestä tasosta.

Lieksanjoella kevättulva on myös käynnistynyt ja virtaamat ovat kasvussa. Pankakosken ja
Lieksankosken voimalaitoksilla on aloitettu ohijuoksutus. Lieksanjoella on odotettavissa tavanomaista suurempi kevättulva.

Kymijoen kevättulva on jo ohi. Juoksutusta Päijänteestä on lisätty viime päivinä järven kesäajan tavoitekorkeuden saavuttamiseksi (NN +77,53) siten, että virtaama Anjalankoskella ja alajuoksulla on noin 460 m3/s.

Lisätietoja:

Erkki Nuortio
Valvomopäällikkö


Lue lisää