Kevät käynnistyy: lumen vesiarvo kertoo sulamisveden määrästä maastossa

Kevät on lumien sulamisaikaa. Tarkkailemme ja arvioimme sulamisvesien määrää aktiivisesti sekä maastosta että ilmasta käsin. Huhtikuussa tehtyjen mittausten mukaan lumen vesiarvot ovat hieman keskiarvoa korkeammalla.

”Maalis–huhtikuussa kävimme Fortumin valvomohenkilökunnan kanssa tutustumassa Lokan, Porttipahdan ja Mutenian maastoon. Teimme samalla lumi- ja vesiarvomittauksia. Mittasimme lumen syvyyttä mittasauvoilla, vesiarvoa arvioimme punnituksilla”, Ismo Heikkilä Kemijoelta kertoo. Ismon vetämä tiimi kemijokilaisia toimii fortumilaisten kanssa tiiviinä työparina myös tulvien aikaan.

Lumen vesiarvo eli lumikuorma kertoo, kuinka paksu vesikerros, eli montako millimetriä vettä lumesta muodostuu, kun se sulatetaan. Vesiarvo määritetään niin sanotuilla lumilinjamittauksilla, joita tekee Suomen ympäristökeskus koko Suomessa. Lumilinja on reitti, joka kulkee erilaisten maastotyyppien halki ja edustaa näin suurempaa aluetta.

Kemijoki Oy tekee lumilinjamittauksia Lokan ja Porttipahdan eteläpuolisella, lähes 200 kilometriä pitkällä lumilinjalla sekä Savukoskella Värriöjoen alueella. Mittaukset tekee käytännössä kumppanimme Mitta Oy:n Jouko Sieppi. Näitä mittauksia hyödynnämme Kemijoen tulvan suuruuden arvioinnissa.

”Huhtikuussa tehtyjen mittausten mukaan lumen vesiarvot ovat hieman keskiarvoa korkeammalla koko lumilinjan alueella. Keski- ja länsiosassa lumilinjaa esiintyi paikka paikoin 250 millimetrin lumen vesiarvoja. Huhtikuun puolivälissä Kemijärven yläpuolisen sadealueen vesiarvo oli 200 milliä, kun keskimääräisesti luku on ollut 170. Lopulliseen sulamisveden määrään ja siitä aiheutuviin virtaamiin sekä pinnankorkeuksiin vaikuttaa kuitenkin ennen kaikkea säiden kehittyminen; se kuinka lämmintä ja sateista keväällä tulvan aikana on”, Kemijoen valvomopäällikkö Erkki Nuortio lopettaa.


Lue lisää