Kevään kalanistutukset käynnissä: noin 63 000 lohen pienpoikasta Ounasjokeen

Istutimme tänään Ounasjokeen, Raattaman kylän pohjoispuolelle Vähäkoskeen noin 63 000 yksivuotiasta lohta. Poikasten siirrot ovat tärkeä keino nopeuttaa vaelluskalakantojen vahvistumista. Vapaaehtoisen istutuksen hoiti Kemijoki Oy:n kumppani Voimalohi.

Kemijoen tavoitteena on vahvistaa rakennettujen jokien vaelluskalakantoja, jotta mahdollisiin kalateihin olisi myöhemmin nousijoita. Nyt Ounasjokeen istutetut lohen pienpoikaset ovat vuoden ikäisiä niin sanottuja jokipoikasia. Seuraavassa vaiheessa vaelluskalanpoikaset lähtevät nimensä mukaisesti liikkeelle.

”Vaelluskalojen elämä alkaa niin sanotulla jokipoikasvaiheella. Se tarkoittaa että kalat pysyttelevät kotijoessaan ja leimautuvat kyseiseen jokeen. 1-3 vuoden kuluttua samat poikaset lähtevät merivaellukselle ja palaavat sitten toivottavasti takaisin Kemijokisuulle vuoden-kahden merivaelluksen jälkeen”, Kemijoki Oy:n ympäristöpäällikkö Erkki Huttula kertoo.

Kemijoki Oy istuttaa joka kevät ja syksy Kemijoen vesistöalueelle ja Perämereen sekä Lieksanjokeen lohta, meritaimenta, siikaa, järvilohta, kirjolohta, järvitaimenta, harjusta ja kuhaa. Istutettavien kalojen yhteismäärä on vuodessa yhteensä useita miljoonia. Kemijoki Oy:llä on Suomen suurin kalojen istutusvelvoite. Käytämme vuosittain noin 2,4 miljoonaa euroa kalakantojen vahvistamiseen.

Lisätietoja:
Kemijoki Oy
Ympäristöpäällikkö Erkki Huttula, puhelin 040 571 3361, sähköposti: erkki.huttula@kemijoki.fi


Lue lisää