Keräsimme tulvalennolla tietoa Kemijokeen tuloillaan olevan veden määrästä vesistömallien tulkinnan tueksi

Teimme lauantaina 30. toukokuuta tulvalennon, jonka avulla tarkastelemme lumen määrää maastossa ja maaston vetisyyttä Kemijoen valuma-alueella. Toteutamme tulvalennon joka kevät ennen Rovaniemen tulvahuippua, Kemijärven täyttyessä. Lento on osa Kemijoki Oy:n jatkuvaa ympäristön ja sen tilan seurantaa.

Ennen tulvaa tulvatilannetta ennustetaan esimerkiksi lumilinjamittauksilla sekä satelliittihavainnoilla ja tulvan aikana reaaliaikaisilla mittauksilla ympäri vesistöaluetta. Tulvalennon tarkoituksena on tarkentaa ennustemallien tietoa siitä, miten paljon lunta ja tuloillaan olevaa vettä valuma-alueella vielä on. Maastosta kerätty tieto täydentää tulvan hallintaan liittyvää tilannekuvaa ja tukee päätöksentekoa.

Tulvalennon havainnot on jaettu Lapin Ely-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen hydrologien kanssa. Havainnot tukevat vesistömallien tulkintaa, kun Kemijoen juoksutussuunnitelmia päivitetään tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Tuemme viranomaistoimintaa ja toimimme viranomaisten ohjeistusten mukaisesti.

”Talven poikkeuksellisen korkeiden lumen vesiarvojen jälkeen Kemijoen vesi on jo noussut vahinkorajoille Rovaniemellä ja Kittilässä. Tänä keväänä, kun tulvavahinkojen suuruus riippuu muutamista senteistä, kaikki mallinnusta tukeva lisätieto on tarpeen”, kertoo Kemijoki Oy:n johtaja Sakke Rantala. Sakke on koulutukseltaan matemaatikko, jonka työtehtäviin vesistömallit ja ennustaminen ovat kuuluneet koko Kemijoki Oy:n työuran ajan. 

”Kemijärveen valuu kevään tulvan aikana noin viiden Kemijärven säännöstelytilavuuden verran vettä ja järveen mahtuu vain yksi. Pyrimme Kemijärven oikea-aikaisella säännöstelyllä pienentämään tulvan vaikutuksia Rovaniemen alueella”, Sakke avaa.

Havaintoja 700 kilometrin matkalta Kemijoen valuma-aluetta

Kevään 2020 tulvalennon reitti kulki muun muassa Unarin ja Kittilän, Ivalojoen, Loukisen ja Kitisen latvojen, Luiron, Kemihaaran ja Kemijärven kautta. Reitin pituus oli yhteensä noin 700 kilometriä.

Kartta: Mapitare 

”Tulvalennon avulla voimme vertailla ennustemalleja maastohavaintoihin. Reitin alkupuoli oli vähälumista aluetta. Lumi lisääntyi pohjoiseen mentäessä. Vesistöalueen pohjois- ja koillisosissa oli vielä moottorikelkkakelit. Muun muassa Luirosta ja Kemihaarasta on odotettavissa virtaamaa vielä pitkäksi aikaa”, Sakke tiivistää.

Tänä talvena routaa oli poikkeuksellisen vähän ja roudan vaikutusta valuntaan on haastava mallintaa.

”Tällaiset talvet voivat ilmastonmuutoksen myötä toistua useamminkin Lapin alueella. Nyt saatavan arvokkaan kokemuksen myötä kehitämme vesistömalleja paremmaksi yhteistyössä muun muassa Suomen ympäristökeskuksen hydrologien kanssa”, Sakke toteaa.

Ilmakuvia Kemijoen valuma-alueelta löytyy Twitteristä aihetunnisteella #tulvalentolive. Julkaisimme Twitterissä kuvia ja lyhyitä videoita lennolta, ja live-raportointi herätti runsaasti kiinnostusta.

Meiltä tulvasta usein kysyttyihin kysymyksiin löydät vastauksia tulvasivultamme.

Lisätietoja
Sakke Rantala
Kemijoki Oy, Johtaja
Puhelin 020 703 4487
Sähköposti sakke.rantala@kemijoki.fi


Lue lisää