Kemijoki Oy:n vuosiraportti ja yritysvastuuraportti 2020 on julkaistu

Kohokohtia vuodestamme:

Tuotimme yli kolmasosan Suomen ilmastoystävällisestä vesisähköstä

20 voimalaitostamme voimalaitosta tuottivat vuonna 2020 yhteensä 4 793 gigawattituntia sähköä, mikä on kolmasosa Suomen vesivoimatuotannosta. Tuotantomme oli vuoden aikana hieman keskimääräistä suurempi. Voimalaitosten tuotantoon vaikuttava kokonaiskäytettävyys oli hyvä 96,88 prosenttia.

Yhteistyö ja ennakointi olivat keskeisessä roolissa ennätyksellisen kevättulvan hoitamisessa

Aloitimme varautumisen mahdolliseen suurtulvaan jo helmikuussa, kun lumen vesiarvot nousivat Lapissa poikkeuksellisen suuriksi. Teimme tiivistä yhteistyötä tulvaviranomaisten kanssa tulvaa ennen ja sen aikana, ja olimme osa Lapin ELY-keskuksen johtamaa tulvaryhmää, johon kuului alueen kuntia ja pelastusviranomaisia sekä valtakunnallinen Tulvakeskus.

Kitisen voimalaitosten peruskorjaukset alkoivat

Kitisen voimalaitostemme peruskorjausten sarja käynnistyi Porttipahdan voimalaitoksen modernisoinnilla. Porttipahdan koneiston peruskorjaus alkoi koronasta huolimatta suunnitellusti huhtikuussa ja valmistui lokakuussa 2020. Peruskorjauksessa voimalaitoksen teho kasvoi 5,5 megawattia, joka vastaa noin yhtä Suomen suurimmista tuulivoimaloista.

Kalauoman valmistelu Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen sekä smolttien kiinniottolaite Pankakosken voimalaitokselle etenivät

Kemijoen Taivalkoskella toteutimme luonnonmukaisista ja teknisistä osuuksista koostuvan kalauoman yksityiskohtaisen teknisen suunnittelun. Siinä tärkein kriteeri on kalan käyttäytyminen, eli miten vaelluskalat pääsevät parhaiten nousemaan padon yli. Jatkoimme myös Kalasydän-järjestelmän käyttöä.

Lieksanjoella suunnittelimme ja kilpailutimme Pankakosken voimalaitokselle sijoitettavan smolttien kiinniottolaitteen. Hankkeen toteutus käynnistyy vuoden 2021 alussa. Ratkaisu on osa isompaa toimenpidekokonaisuutta, joka tähtää vaeltavien ja uhanalaisten järvilohi- ja taimenkantojen elvyttämiseen luontaista lisääntymistä tukevilla toimenpiteillä.

Suomalaisilta vahva tuki toiminnallemme

Kartoitimme keväällä 2020 suomalaisten mielipiteitä vesivoimasta sekä Kemijoki Oy:n tunnettuutta ja kokemuksia yhtiön toiminnasta. Tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta suhtautuu vesivoimaan positiivisesti. Valtaosa suomalaisista pitää vesivoimaa uusiutuvana, ilmastonmuutosta hillitsevänä ja vastuullisena energiamuotona.

Henkilöstön työhyvinvointi etusijalla

Vuosi 2020 oli koronaviruksen vuoksi poikkeuksellinen koko henkilöstölle, kun siirryimme etätyöskentelyyn. Asiantuntijaorganisaatiossa henkilöstön hyvinvointi ja työkyky ovat kaiken toiminnan perusta. Tunnistaaksemme henkilöstön etätyökokemuksia sekä varmistaaksemme henkilöstön toimintakyvyn uudenlaisissa olosuhteissa teimme etätyökartoituksia, joiden tulosten perusteella lisäsimme panostusta henkilöstön jaksamisen tukemiseen ja etätyöergonomiaan.

Lue lisää vuosiraportista, yritysvastuuraportista ja GRI-koonnista.

Lisätietoja
Janne Ala
Johtaja, vesivoima ja reservit sekä yritysvastuu
Kemijoki Oy
Sähköposti janne.ala@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4423


Lue lisää