Kemijoki Oy:n vuosiraportti ja yritysvastuuraportti 2019 on ilmestynyt

Muutamia nostoja viime vuodesta:

Kolmasosa Suomen ilmastoystävällisestä vesisähköstä

Kemijoki Oy:n 20 voimalaitosta tuottivat vuonna 2019 yhteensä 4 498 gigawattituntia sähköä, mikä on kolmasosa Suomen uusiutuvan vesivoiman tuotannosta. Tuotantovuotemme oli keskimääräinen. Voimalaitosten tuotantoon vaikuttava kokonaiskäytettävyytemme oli erinomaiset 98,86 prosenttia.

65 vuotta vesivoimaosaamista

Lokakuussa 2019 tuli kuluneeksi 65 vuotta Kemijoki Oy:n perustamisesta. Mietimme koko henkilöstön voimin, mitä jokaisen suomalaisen tulisi tietää vesivoimasta ja sen tuotannosta.

Vesivoimaosaajiemme kiteytys: Vesivoima on kotimainen ilmastotyökalu. Vesivoima pitää Suomen sähköntuotannon omavaraisena. Säätövoima tuo sähköjärjestelmään joustavuutta. Paikallisella toiminnalla on suuri merkitys koko Suomelle. Ja vesivoiman tuotanto on tietotyötä.

Vesisähkön tuotannon jatkuvuuden varmistamista Kymijoella

Peruskorjasimme Kymijoella Inkeroisten voimalaitoksen lähes 100-vuotiaan padon valssiluukun yhteistyössä Museoviraston kanssa voimalaitoksen kulttuurihistoriaa kunnioittaen. Peruskorjaus oli osa patoluukkujen peruskorjausohjelmaa, jolla turvaamme kestävän säätövoiman tuotannon pitkälle tulevaisuuteen. Patoluukkuja korjaamalla parannamme vesivoimalaitosten ympäristöystävällisyyttä, sähköntuotannon luotettavuutta, patoturvallisuutta sekä veden hallintaa.

Padon ohitusratkaisu Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen

Keräsimme mielipiteitä Kemijoen Taivalkosken padon ohitusratkaisun toteutustavasta. Ota kantaa -kartoituksemme vaihtoehtoina olivat kalaporras, Kalasydän ja kalauoma. Tuloksen selvittyä valmistauduimme toteuttamaan Taivalkoskelle vaelluskalaratkaisun.

Koekäytimme Kalasydäntä, teimme kalauoman toteutettavuusselvityksen ja käynnistimme uoman teknisen suunnittelun. Tuimme tavoitettamme osittain luonnonmukaisen vaelluskalakannan palauttamisesta Kemi- ja Ounasjokeen mäti- ja pienpoikasistutuksilla sekä suunnittelemalla elinympäristökunnostuksia.

Kerromme lisää viime vuodestamme vuosiraportissa, yritysvastuuraportissa ja GRI-koonnissa.


Lue lisää