Kemijoki Oy:n vuosiraportti ja yritysvastuuraportti 2018 on ilmestynyt

Muutamia nostoja viime vuodesta:

Vuotemme 2018 oli työntäyteinen. Tuotimme vesisähköä vastuullisesti ja kustannustehokkaasti ja turvasimme osaltamme sähköjärjestelmän toimivuutta. 20 vesivoimalaitostamme tuottivat vuonna 2018 sähköenergiaa yhteensä 4 501 gigawattituntia. Tuotimme 14,5 prosenttia Suomen uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä ja 12,5 prosenttia kotimaisilla energialähteillä tuotetusta sähköstä. Kokonaiskäytettävyytemme oli erinomainen 97,48 prosenttia.

Jatkoimme investointisuunnitelmamme mukaisesti voimalaitostemme ylläpitoa ja peruskorjauksia

Jatkuvien huoltotöiden lisäksi toteutimme peruskorjauksia ja korvausinvestointeja Lieksankosken, Pankakosken ja Taivalkosken voimalaitoksilla. Lieksankosken voimalaitoksella kunnostimme arkkitehti Alvar Aallon suunnitteleman rakennuksen alkuperäiseen asuunsa. Julkisivun peruskorjaus suunniteltiin yhteistyössä Museoviraston ja Alvar Aalto-säätiön kanssa. Käynnistimme Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjauksen valmistelun ja jatkoimme Sierilän voimalaitoshankkeen yksityiskohtaista valmistelua.

Ilmastovuosi 2018 korosti vesivoiman merkitystä

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportin myötä vuodesta 2018 tuli ilmastovuosi. Samalla korostui vesivoiman rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Me Kemijoki Oy:ssä olemme olleet liikkeellä jo hyvissä ajoin etukäteen, kun Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus selvittivät ilmastonmuutoksen vaikutuksia Kemijoki Oy:n toiminta-alueella. Selvityksen mukaan lämpötila ja sademäärät nousevat. Tulvat, valumat ja virtaamat muuttuvat. Pohjoisen talvi lyhenee. Realistisimman skenaarion mukaan Kemijoen vesistöalueen keskilämpötila nousee jo ajanjaksoon 2040–2069 tultaessa 2,4 asteella sademäärän lisääntyessä yli 8 prosentilla.

Turvallista osaamista ja palkittua asiantuntijuutta

Suomalaisen Työn Liitto myönsi Kemijoki Oy:n tuottamalle energialle ja yhtiön vesivoimaosaamiseen liittyvälle asiantuntijatyölle Avainlippu-tunnukset. Kemijoki Oy:lle Avainlippu-tunnus on merkki paitsi kotimaisesta energiasta ja Suomessa työllistävästä palvelusta myös tunnustus koko henkilöstön asiantuntemukselle.

Jatkamme hyvää yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa myös vuonna 2019!

Kerromme lisää viime vuodestamme vuosiraportissa, yritysvastuuraportissa ja GRI-koonnissa.


Lue lisää