Kemijoki Oy:n vuoden 2023 vuosiraportti ja yritysvastuuraportti on julkaistu

Vuonna 2023 tuotimme kolmasosan Suomen vesivoimasta, selvitimme pumppuvoimalaitosten toteutusta, korotimme Pöyliöjärven patoja ja toteutimme luonnon monimuotoisuusohjelmaamme.

Kohokohtiamme vuodesta 2023:

Tuotimme kolmasosan Suomen ilmastoystävällisestä vesisähköstä

20 voimalaitostamme tuottivat vuonna 2023 yhteensä 4 622 gigawattituntia sähköä, mikä on kolmasosa Suomen vesivoiman tuotannosta. Käytettävyys, eli voimalaitoskoneistojen toimintavalmius tuottaa sähköä, oli hyvällä tasolla.

Suomi välttyi energiapulalta

Kemijoki Oy:n rooli osana yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria on merkittävä. Alkuvuonna 2023 energiakriisi oli paljon esillä julkisessa keskustelussa. Valmistauduimme huolellisesti talveen ja mahdolliseen sähkön niukkuuteen. Suomessa kuitenkin vältyttiin sähköpulalta. Talvi oli leuto, sähköjärjestelmä ja rajasiirtoyhteydet toimivat häiriöttä ja sähkön käyttö Suomessa pieneni merkittävästi kuluttajien käytettyä sähköä aiempaa säästeliäämmin.

Henkilöstön työhyvinvointi etusijalla

Asiantuntijaorganisaatiossa henkilöstön hyvinvointi ja työkyky ovat kaiken toiminnan perusta. Varmistaaksemme henkilöstön toimintakyvyn ja terveyden, selvitimme työterveyshuollon tekemien kyselyn avulla henkilöstön kokemuksia työhyvinvoinnista.

Kohti kumppanuuden seuraavaa tasoa

Osallistimme kumppaneitamme Kemijoki Oy:n strategiatyöhön ja yritysvastuuohjelman päivitykseen. Määrittelimme yhteisissä keskusteluissa suunnan, jota kohti kutakin kumppanuutta halutaan kehittää tulevina vuosina. Jatkamme tätä työtä edelleen strategiamme mukaisesti.

Selvitämme pumppuvoimalaitosten toteutusta

Kemijärven Ailangantunturilla käynnistimme pumppuvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiprosessin. Jatkoimme selvitystä myös muiden pumppuvoimalaitosten rakentamisen mahdollisuuksista Pohjois-Suomessa. Pumppuvoimalaitokset laskisivat tukkusähkön hintaa, vakauttaisivat sähkön hinnan vaihtelua ja parantaisivat sähkön hinnan ennustettavuutta.

Korotimme Pöyliöjärven patoja

Pöyliöjärven maapadot suojaavat Kemijärven kaupungin keskustaa. Hankkeen taustalla on valtakunnallisena patoturvallisuusviranomaisena toimivan Kainuun ELY-keskuksen esitys patojen korottamisesta siten, että ne vastaavat muutostöiden jälkeen mitoitukseltaan uudistetun patoturvallisuuslain vaatimuksia.

Ossauskosken koneiston 1 vauriokorjaus ja peruskunnostus käynnistyivät

Teimme Ossauskosken koneistolle 1 tehonnoston vuonna 2008, jolloin asensimme koneistoon uuden tehokkaamman juoksupyörän ja generaattorin. Juoksupyörän säätöluisti jumittui joulukuussa 2021, jonka jälkeen käytimme koneistoa vakioteholla laajemman korjauksen alkamiseen saakka. Vauriokorjauksen yhteydessä peruskunnostamme koneistoa laajasti.

Toteutimme luonnon monimuotoisuusohjelmaamme

Luonnon monimuotoisuus on yksi strategiamme neljästä päätavoitteesta. Kartoitimme esimerkiksi 11 luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta kohdetta ja teimme arviointia jatkotoimenpiteistä. Teimme useissa perinnemaisemakohteissa hoitotoimenpiteitä luontoarvojen ylläpitämiseksi. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kuulutti Kemijoki Oy:n lupahakemuksen Kemijoen Taivalkosken kalauoman rakentamisesta. Taivalkosken voimalaitoksella käytössämme olivat Kalasydän ja Satelliittisydän -järjestelmät, joiden avulla yli 10 000 kalaa kulki padon yli.

Tuemme alueellista hyvinvointia

Olemme merkittävä kiinteistöveron maksaja. Vuonna 2023 maksoimme kiinteistöveroa yhteensä noin 20,5 miljoonaa euroa, joka jakaantui usealle kunnalle. Eniten kiinteistöveroa, 9,6 miljoonaa euroa, maksettiin Rovaniemen kaupungille.

Lue vuosiraportti, yritysvastuuraportti ja GRI-koonti täältä.

Lisätietoja

Jani Ollila
Talousjohtaja
Kemijoki Oy
Sähköposti jani.ollila@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4465

Ismo Heikkilä
Johtaja, aluetoiminta ja yritysvastuu
Kemijoki Oy
Sähköposti ismo.heikkila@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4415


Lue lisää