Kemijoki Oy:n vuoden 2021 vuosiraportti ja yritysvastuuraportti on julkaistu

Tuotimme kolmasosan Suomen vesivoimasta, peruskorjasimme Kokkosnivan voimalaitoksen, toteutimme vaelluspoikasten kiinniottolaitteen Pankakosken voimalaitokselle ja edistimme Taivalkosken kalauomahanketta.

Kohokohtiamme vuodesta 2021:

Tuotimme kolmasosan Suomen ilmastoystävällisestä vesisähköstä

20 voimalaitostamme tuottivat vuonna 2021 yhteensä 5 231 gigawattituntia sähköä, mikä on kolmasosa Suomen vesivoiman tuotannosta. Tuotantomme oli selvästi keskimääräistä suurempi.

Kemijoki Oy:n nettovaikutuksissa korostuvat positiiviset vaikutukset yhteiskunnalle ja ilmastolle

Yritysten kokonaisvaikutuksista dataa itsenäisesti tuottava The Upright Project mittasi Kemijoki Oy:n nettovaikutusta yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäristöön. Yhtiön mallin mukaan Kemijoki Oy:n yhteenlaskettu suhteellinen nettovaikutusaste on +69 prosenttia, kun maksimi on +100 prosenttia. Nettovaikutusten luokituksessa Kemijoki Oy:n arvosana on AA+, joka on asteikon toiseksi ylin.

Henkilöstön työhyvinvointi etusijalla poikkeusolojen jatkuessa

Vuosi 2021 jatkui koronaviruksen vuoksi poikkeuksellisena. Jatkoimme etätyöskentelyä, mutta työskentelimme myös toimistolla. Tämä hybridimalli osoittautui toimivaksi. Seurataksemme henkilöstön etätyökokemuksia sekä varmistaaksemme henkilöstön toimintakyvyn ja terveyden, teki työterveyshuolto koko henkilöstölle hyvinvointikartoituksen. Tulosten perusteella lisäsimme panostusta henkilöstön jaksamisen tukemiseen.

Kitisen voimalaitosten peruskorjauksissa vuorossa Kokkosnivan voimalaitos

Kitisen voimalaitosten peruskorjausten sarja jatkui Kokkosnivan voimalaitoksen modernisoinnilla. Koneiston peruskorjaus aloitettiin kesäkuun alussa, ja suunniteltua haasteellisempien korjaustöiden myötä koneiston paluu tuotantokäyttöön siirtyi alkuvuoteen 2022. Peruskorjauksen myötä voimalaitoksen kokonaishyötysuhde, turvallisuus, luotettavuus ja ympäristöystävällisyys paranevat.

Järvilohen ja järvitaimenen vaelluspoikasten kiinniottolaite Pankakosken voimalaitokselle

Toteutimme vaelluspoikasten kiinniottolaitteen Lieksanjoen Pankakosken voimalaitokselle. Kiinniottolaite suunniteltiin ja toteutettiin alueen toimijoita kuunnellen. Alasvaellusratkaisu on osa isompaa toimenpidekokonaisuutta, joka tähtää vaeltavien ja uhanalaisten järvilohi- ja taimenkantojen elvyttämiseen Lieksanjoen vesistössä luontaista lisääntymistä tukevilla toimenpiteillä.

Tiivistä sidosryhmäkeskustelua padon ohitusratkaisusta Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen

Kävimme Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen suunnitellun kalauoman osalta tavanomaista laajemman ja osallistavan sidosryhmäkeskustelun ennen vesitalousluvan hakuprosessin vireille laittamista. Sidosryhmien palaute oli pääosin kannustavaa ja rohkaisevaa. Viimeistelimme sen perusteella luonnonmukaisista ja teknisistä osuuksista koostuvan kalauoman yksityiskohtaisen teknisen suunnittelun sekä vesitalouslupahakemuksen. Jatkoimme Taivalkoskella myös Kalasydän-järjestelmän käyttöä ja osallistuimme uuden Smolttisydän-alasvaellusratkaisun pilotointiin.

Olemme paikallisesti merkittävä kiinteistöverojen maksaja

Maksoimme vuonna 2021 voimalaitospaikkakunnille kiinteistöveroa yhteensä noin 18,4 miljoonaa euroa. Eniten veroja, 8,5 miljoonaa euroa, maksoimme Rovaniemen kaupungille. Yhtiön maksaman kiinteistöveron osuus yhden kunnan kiinteistöverokertymästä oli merkittävin Tervolassa, jossa maksamamme 1,9 miljoonaa euroa muodosti 68 prosenttia koko kunnan kiinteistöverokertymästä.

Lue vuosiraportti, vastuullisuusraportti ja GRI-kooste täältä.

Lisätietoja
Jani Ollila
Talousjohtaja
Kemijoki Oy
Sähköposti jani.ollila@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4465


Lue lisää