Kemijoki Oy:n uusia vesivoimaosaajia

Vesivoimaosaajien joukkomme on jälleen laajentunut kahdella uudella asiantuntijalla. Timo Heikkinen on aloittanut sähköteknisenä suunnittelijana ja Kari Pehkonen vanhempana patoturvallisuuden asiantuntijana. Aivan tuoreita kemijokelaisia he eivät enää ole, sillä kumpikin on ennättänyt työskennellä yhtiössä jo yli puolen vuoden ajan.

Haastattelimme Timoa ja Karia ja kysyimme, miten työ Kemijoki Oy:llä on lähtenyt liikkeelle.

Timo Heikkinen palasi kotiseudulleen

Sähköinsinööriksi Kemissä kouluttautunut Heikkinen teki töitä valmistumisensa jälkeen usean vuoden ajan eteläisessä Suomessa. Heikkistä houkutteli kuitenkin ajatus paluumuutosta kotiseudulleen Rovaniemelle, ja huomattuaan avoimen työpaikan Kemijoki Oy:llä, päätti Heikkinen hakea yhtiölle töihin.

Kemijoki Oy:llä Heikkinen työskentelee voimalaitosten kunnossapidon parissa, jonka lisäksi hän on kouluttautumassa yhtiön päivystäjäksi.

”Pidetään käytettävyys yllä ja koneistot kunnossa”, Heikkinen kiteyttää työtehtävänsä.

Heikkinen kuvaa Kemijoki Oy:llä työskentelyä mielenkiintoiseksi ja sähkötekniikan osalta haasteelliseksi.

”Voimalaitoksista löytyy paljon ainutlaatuisia ratkaisuja. Jokainen voimalaitos on tavallaan oma yksilönsä: samankaltaisuuksia toki on, mutta kaikilla on omat piirteensä” Heikkinen kuvaa.

Heikkinen kertoo vaikuttuneensa, kuinka paljon yksityiskohtaista ja laaja-alaista tietoutta hänen kollegoillaan on eri voimalaitoksista ja niiden koneistoista.

”Myös se on jäänyt mieleen, kuinka haastavassakin paikassa saa kaverilta apua”, Heikkinen toteaa.

Heikkinen korostaa, että hänen oma vesivoimaosaamisensa on vielä vahvasti kehittymässä.

”Vielä ollaan opin polulla”, Heikkinen toteaa.

Työn käytännönläheisyys kiehtoo Kari Pehkosta

Oulun yliopistosta diplomi-insinööriksi valmistunut Kari Pehkonen liittyi Kemijoki Oy:hyn työskenneltyään valtiolla yli 20 vuoden ajan, ensin Kainuun ympäristökeskuksessa ja myöhemmin Kainuun ELY-keskuksessa. Valtiolla muun muassa patoturvallisuuden ja vesistösäännöstelyiden parissa töitä tehneelle Pehkoselle Kemijoki Oy oli jo ennestään tuttu toimija, ja hänelle oli vuosien mittaan tehdyn yhteistyön myötä syntynyt positiivinen mielikuva Kemijoki Oy:stä.

”Kemijoki Oy:n kanssa oli helppo tehdä yhteistyötä. Yhtiön työntekijöistä välittyi sitoutuneisuus työnantajaan sekä yhtiön kestäviin arvoihin”, Pehkonen kertoo.

Kemijoki Oy:llä Pehkosen työt keskittyvät patoturvallisuuteen, ja hän onkin ehtinyt kirjoittaa aiheesta jo blogikirjoituksen Veden voimalla-blogiimme.

”Työhöni sisältyy patoihin liittyviä kehittämishankkeita sekä luonnollisesti viranomaisyhteistyötä, ja työtehtäväni painottuvat esimerkiksi patoturvallisuuden kehittämiseen”, Pehkonen kuvaa.

Pehkonen kertoo työskentelevänsä laaja-alaisesti esimerkiksi ympäristöasioiden parissa, ja hän on aloittanut hiljattain myös perehtymisen Kemijoki Oy:n kiinteistö- ja metsäomaisuuden hallintaan. Lisäksi Pehkonen on tällä hetkellä mukana tulvavalmisteluissa.

”On hienoa päästä osallistumaan tulvavalmisteluihin. Oulujoen vesistön tulvakysymykset tulivat aiemmissa tehtävissäni tutuiksi, mutta Kemijoen vesistön ominaispiirteet ovat vielä minulle vieraita ja kuluva kevät on niihin perehtymiseen hyvä koulu”, Pehkonen sanoo.

Työssään Pehkosta kiehtoo erityisesti sen käytännönläheisyys.

Entä mitä vesivoimaosaaminen tarkoittaa Pehkoselle?

”Työni kannalta se tarkoittaa veden vuotuisen kiertokulun tuntemista: vesi sataa, valuu, virtaa ja haihtuu. Ja tietysti patoturvallisuutta”, Pehkonen toteaa lopuksi.

Tervetuloa mukaan vesivoimaosaajien joukkoomme, Timo ja Kari!

Vesivoimaosaajiemme joukko täydentyi 1.5. energiatalouden asiantuntija Suvi Salomaalla. Kysymme myös Suvin kuulumisia ja julkaisemme kesällä jutun hänen työstään Kemijoki Oy:lla.

Lisätietoja
Tarja Zitting-Huttula
Johtaja, yhteiskuntasuhteet
Kemijoki Oy
Sähköposti tarja.zitting-huttula@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4414


Lue lisää