Kemijoki Oy:n uusi toimintamalli käytäntöön

Kemijoki Oy on siirtynyt uuteen toimintamalliin, jossa yhtiö hankkii merkittävän osan vesivoimatuotannon toiminnoista ulkoisilta sopimuskumppaneilta.

79 Kemijoki Oy:n tuotantopalveluiden työntekijää on 1.3.2014 siirtynyt Caverion Industria Oy:n palvelukseen. Lisäksi kahdeksan Kemijoki Oy:n työntekijää siirtyy taloushallintoyritys Administer Oy:n palvelukseen. Työntekijät siirtyvät sopimuskumppaneiden palvelukseen vanhoina työntekijöinä eli olemassa olevan työsopimuksen ehdoin.

Lisäksi 16 Kemijoki Oy:n työntekijää on siirtynyt 1.3.2014 Kemijoki Aquatic Technology (KAT) Oy:n palvelukseen. Liiketoimintasiirron myötä KAT Oy:n toiminta laajenee velvoite-, patoturvallisuus- ja ympäristötöiden osalta. KAT Oy on Kemijoki Oy:n tytäryhtiö. Siirron tavoitteena on keskittää samankaltaiset ja toisiaan täydentävät työtehtävät yhteen yhtiöön.

Kumppanineuvottelut ovat käynnissä myös IT-infrastruktuurin liiketoimintasiirron osalta, joka pyritään toteuttamaan kesään mennessä.

Kemijoki Oy:n toimintamallin muutoksesta aiheutuvien irtisanomisten määrä on vähentynyt 15 henkilöön. Alun perin arvioitu henkilöstön vähentämistarve oli 40–60 henkilöä. IT-infrastruktuurin liiketoiminnan siirtoratkaisu voi vielä pienentää irtisanottavien kokonaismäärää.

Kemijoki Oy:n palvelukseen jää noin 60 henkilöä, joista lähivuosina eläkkeelle jää parikymmentä henkilöä.

Muutoksen taustalla toimintaympäristön kehitys energia-alalla sekä yhtiön muuttuvat investointitarpeet

Kemijoki Oy on jatkossa vesivoimatuotannon tilaaja- ja asiantuntijaorganisaatio.

”Ketterän, ulkoisia palvelutoimittajia hyödyntävän toimintamallin ansiosta tuotamme vesisähköä kustannustehokkaasti ja pystymme sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin”, kertoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

”Voimalaitostemme tehonnostot saatetaan päätökseen tämän vuoden kuluessa. Jatkossa keskitymme toiminnan tehostamiseen ja vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen yhteistyössä kumppaneiden kanssa”, Timonen sanoo.

Caverion Industrian toimitusjohtaja Erkki Huusko kertoo: ”Vahvistamme tyytyväisenä rivejämme Pohjois-Suomessa alalla, jonka tulevaisuuteen uskomme vahvasti. Kemijokilaisten myötä meille siirtyy vuosikymmenien kokemus vesivoiman tuotannosta. Alan markkinajohtajana pääsemme hankkeessa hyödyntämään hyvin myös resurssejamme Pohjois-Suomessa.”

KAT Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Kylmänen kertoo: ”Liiketoimintasiirto vahvistaa KAT Oy:n liiketoimintaa. KAT Oy:llä on vakiintunut asiakaskunta sekä ainutlaatuista erityisosaamista muun muassa patoturvallisuudessa, sonar- ja virtausmittauksissa sekä mallinnuksissa. Suuremman organisaation ja palveluvalikoiman avulla pystymme palvelemaan entistä kokonaisvaltaisemmin nykyisiä ja uusia asiakkaita.”

Administer Oy:n toimitusjohtaja Peter Aho kertoo: ”Kemijoki Oy:stä meille siirtyvät taloushallinnon ammattilaiset ovat Rovaniemen valtakunnallisen palvelukeskuksemme ensimmäiset työntekijät. Tavoitteenamme on jatkossa edelleen laajentaa palvelukeskuksen toimintaa.”

Lisätietoja:

Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
Kemijoki Oy
tuomas.timonen@kemijoki.fi

Kemijoki Oy
Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Voimalaitosten kokonaisteho ylittää 1 100 MW. Vuonna 2013 yhtiön vesivoimalaitokset tuottivat sähköenergiaa yhteensä 4 148 gigawattituntia, mikä oli noin kolmannes kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä.


Lue lisää