Kemijoki Oy:n tunnustuspalkintohaku Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetöille on avautunut

Palkitsemme vuosittain Lapin ammattikorkeakoulussa tehtyjä ansioituneita opinnäytetöitä tunnustuspalkinnoilla.

Palkitsemisvalinnoissa painotamme opinnäytetöitä, jotka tarkastelevat esimerkiksi pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteitä, alueellista elinvoimaa ja kehitysnäkymiä, digitalisaation, tekoälyn tai data-analytiikan soveltamisen näkökulmia ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja sisältöjen tarkastelua. Olemme kiinnostuneita mahdollisesta opinnäytetyön tuloksena syntyneestä liiketoiminnasta. Tunnustuspalkinnot tähtäävät opiskelijoiden kannustamiseen sekä pitkäjänteisen, laadukkaan työn palkitsemiseen. Palkinnot ovat osa monipuolista oppilaitosyhteistyötämme.

Tunnustuspalkintoa voivat hakea Lapin ammattikorkeakoulun AMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat, joiden opinnäytetyö on valmistunut. Tunnustuspalkinnon hakijana voi olla moniammatillinen tai monialainen työryhmä tai yksittäinen opiskelija.

Tunnustuspalkintoa haetaan sähköisellä lomakkeella ja hakuaika on 1.11.2022–15.5.2023.

Lue lisää tunnustuspalkinnosta, sen hakemisesta ja hakukriteereistä täältä.

Olemme palkinneet ansioituneita opinnäytetöitä myös aiempina vuosina. Lue lisää vuoden 2022 ja vuoden 2021 palkinnon saajista ja palkituista opinnäytetöistä.

Lisätietoja:
Tarja Zitting-Huttula
Johtaja, ihmiset ja viestintä
Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4414
Sähköposti tarja.zitting-huttula@kemijoki.fi


Lue lisää